C.M.A. (Clemens) Bosman

foto C.M.A. (Clemens) Bosman vergrootglas
bron: IISG/Nico Naeff
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Secretaris van het Nederlands Christelijk Ondernemers Verbond, die voor het CDA een klein jaar in de Tweede Kamer zat. Kreeg van zijn partij toestemming om zijn functie bij het NCOV te combineren met het Kamerlidmaatschap. In de Kamer woordvoerder midden- en kleinbedrijf. Verzette zich tegen verruiming van de Winkelsluitingswet. Na zijn Kamerlidmaatschap wethouder van Gorinchem.

CDA
in de periode 1985-1986: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Clemens Maria Anthonius (Clemens)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 13 juni 1946

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1976 (rechtstreeks lid)

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 24 september 1985 tot 3 juni 1986
 • wethouder (van financiën, beleidsplanning en minderhedenbeleid) van Gorinchem, van april 1987 tot 1 mei 1994
 • vicevoorzitter NCOV (Nederlands Christelijk Ondernemersverbond), van oktober 1989 tot september 1993

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige (2/7)
 • adviseur PIBM
 • adviseur Hema-Handelsonderneming "Mens en W en W Advies" B.V.

vorige (2/5)
 • plaatsvervangend lid SER (Sociaal-Economische Raad)
 • voorzitter diverse vastgoedmaatschappen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer hoofdzakelijk bezig met midden- en kleinbedrijf
 • Was in 1986 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de stelselherziening sociale zekerheid. Dat was de enige keer dat hij plenair het woord voerde.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Werd in 1985 tussentijds Kamerlid, nadat P.J. Biesheuvel een benoeming niet had aanvaard
 • Stapte in augustus 1993 op als vicevoorzitter van het NCOV na een intern conflict. Had zijn functie daarvoor al neergelegd.
 • Was begin 1996 betrokken bij de oprichting van ondernemersorganisatie NKB (Nederland Klein Bedrijf)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1986-04-29 19383 - Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
1986-04-09 19261 - Werkloosheidswet
19260 - Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers
19259 - Wijziging van de Algemene Bijstandswet met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gelijkstelling van niet gehuwde personen met gehuwden
19258 - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten)
19257 - Toeslagenwet
19256 - Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.