H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout

foto H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout vergrootglas
© Fotobureau Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Actief Eerste Kamerlid voor D66. Van huis uit architecte. Hield zich vooral bezig met volkshuisvesting en buitenlandse zaken. Later tevens woordvoerster sociale zaken, op welk terrein zij zich in dossiers kon vastbijten. Leidde het verzet tegen de Nabestaandenwet van staatssecretaris Ter Veld i. Zette zich in voor verbetering van de verhouding tussen christenen en joden. Was tevens lid van de Haagse gemeenteraad en van het Benelux-parlement en het parlement van de Raad van Europa. Enkele malen waarnemer bij verkiezingen in voormalig Joegoslavië.

D66
in de periode 1986-1999: lid Eerste Kamer

Voornamen (roepnaam)

Hanneke Marion (Hanneke)

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 11 februari 1936

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van december 1966 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 1 september 1970 tot 3 september 1974
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 5 september 1978 tot 3 juni 1986
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 8 juni 1999

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige
 • kernlid OJCM (Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims)

vorige (2/15)
 • voorzitter Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging, vanaf november 1996
 • lid hoofdstembureau kieskring Den Haag, vanaf december 2002

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 23 juni 1987 tot 8 juni 1999

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer onder meer bezig met volkshuisvesting, sociale zaken, ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse zaken

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • VVD-staatssecretaris Mike Keyzer was een zwager van haar moeder
 • Zat in de Tweede Wereldoorlog vanaf 1942 op verschillende onderduikadressen (o.a. in Ter Apel en Eerde). De Haagse kunstschilderes Ru Paré regelde deze adressen.
 • Haar vader werd in 1942 vermoord

verkiezingen
 • lijsttrekker D'66 gemeenteraadsverkiezingen in 's-Gravenhage, 1982

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1997-12-23 25617 - Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende onder meer verlenging van de periode gedurende welke de uitkeringen ten laste van een wachtgeldfonds komen
1997-04-29 24772 - Preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting
1997-04-15 24698 - Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
24760 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
24758 - Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.