F. (Fenna) Bolding

foto F. (Fenna) Bolding vergrootglas
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Jong CPN- en GroenLinks-Eerste Kamerlid; bij haar binnenkomst de tot dan jongste parlementariër in de geschiedenis. Hield zich in de Eerste Kamer bezig met uiteenlopende onderwerpen. Leidde in de periode 1990-1991 de eerste (gezamenlijke) GroenLinks-senaatsfractie. Voor het Kamerlidmaatschap ambtenaar bij de Sociale Dienst van Lelystad en later werkzaam bij de provincie Flevoland. Werd in de periode dat zij Kamerlid was moeder. Vriendelijke, maar met directheid optredende politica.

CPN, GroenLinks
in de periode 1986-1995: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

Voornaam (roepnaam)

Femmigje (Fenna)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hooghalen (gem. Beilen), 18 september 1958

Partij/stroming

partij(en)
 • CPN (Communistische Partij van Nederland), tot 15 juni 1991
 • GroenLinks, vanaf 20 juni 1989

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie GroenLinks, van 13 februari 1990 tot 11 juni 1991

Hoofdfuncties/beroepen (5/10)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 13 juni 1995
 • fractievoorzitter CPN Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juni 1987 tot 12 februari 1990
 • fractievoorzitter GroenLinks Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1990 tot juni 1991
 • consultant "Arrow Consultants", van 1998 tot 2010
 • consultant onderzoeks- en adviesbureau CMO Stamm, vanaf 2010 (in de provincies Groningen en Drenthe)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

vorige
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van november 1991 tot 1995
 • lid Emancipatiecommissie, gemeente Lelystad, van 1991 tot 1992

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer met name bezig met buitenlandse zaken, justitie, sociale zaken en Antilliaanse zaken

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was van november 1994 tot en maart 1995 afwezig in verband met zwangerschap en bevalling. Beviel op 14 december 1994 (als eerste Eerste Kamerlid) van een zoon.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1992-02-25 22228 - Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten, alsmede een regeling voor het overheidspersoneel in verband met maatregelen ter vermindering van het ziekteverzuim, beperking van langdurige arbeidsongeschiktheid en bevordering van de arbeidsmarktkansen van arbeidsongeschikten, herschikking van bevoegdheden in de Ziektewet, alsmede enkele technische aanpassingen (terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume)
1989-04-25 19908 - Herziening van de wetgeving inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen
1986-10-29 19259 - Wijziging van de Algemene Bijstandswet met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gelijkstelling van niet gehuwde personen met gehuwden
19258 - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten)
19257 - Toeslagenwet
19256 - Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.