Mr. M.H.J. (Marian) Soutendijk-van Appeldoorn

foto Mr. M.H.J. (Marian) Soutendijk-van Appeldoorn vergrootglas
bron: Hans Kouwenhoven
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Nauwgezette juriste van hervormden huize in de CDA-fractie in de Tweede Kamer die veel werk verzette op wetgevend gebied. Vervulde na een korte periode als onderwijzeres de functie van van rechtbankgriffier en was docente aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg. In de Tweede Kamer woordvoerster op het gebied van justitie (onder meer echtscheidingswetgeving en gevangeniswezen) en emancipatie (zorg en arbeid). Na haar dertienjarige Tweede Kamerlidmaatschap korte tijd wethouder in Nuenen en rechter in Rotterdam. Was vervolgens één jaar senator.

CDA
in de periode 1986-2004: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Voornamen (roepnaam)

Maria Hendrika Johanna (Marian)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 4 september 1948

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1979

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 19 mei 1998
  • wethouder van Nuenen, Gerwen en Nederwetten, van april 1998 tot juli 1998
  • rechter in de rechtbank te Rotterdam, vanaf 1 oktober 2002 (nog in 2008)
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 28 september 2004

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

vorige (2/8)
  • voorzitter Cliëntenraad, "Catharina Ziekenhuis" te Eindhoven
  • voorzitter Stichting "Custodia" (een financiële beheersinstelling van Meare, instelling voor GGZ) te Eindhoven

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter bijzondere commissie voor het Jeugdwelzijnsbeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 november 1989 tot 17 mei 1994

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was woordvoerster justitie (onder meer zedelijkheidswetgeving, echtscheiding en personen- en familierecht) en emancipatiebeleid van de CDA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met volkshuisvesting en sociale zaken (sociale zekerheid, ouderschapsverlof).
  • Sprak als Eerste Kamerlid alleen bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet op de jeugdzorg

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Stapte al na korte tijd vanwege persoonlijke redenen op als wethouder van Nuenen c.a.
  • Verliet al na een jaar de Eerste Kamer omdat het Kamerlidmaatschap niet te combineren was met haar werkzaamheden als rechter

uit de privésfeer
Haar echtgenoot was wethouder van Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1990-03-28 20598 - Nieuwe regeling voor terugvordering en verhaal van kosten van bijstand
1990-01-31 20890 - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de bovenwettelijke sociale zekerheid)
1988-09-06 19908 - Herziening van de wetgeving inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.