H. (Harm) van der Meulen

foto H. (Harm) van der Meulen vergrootglas
© Fotobureau Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Vakbondsbestuur en CDA-senator. Na bij de Hoogovens te hebben gewerkt, werd hij bestuurslid van de Christelijke Metaalbond en daarna bestuurder van het CNV i. Was daarvan districtsbestuurder, secretaris en later acht jaar voorzitter. In die jaren kritisch volger van de kabinetten-Lubbers. Als woordvoerder sociale zaken en voorzitter van de vaste commissie Sociale Zaken een Eerste Kamerlid dat zich sterk betrokken voelde bij het wel en wee van werknemers en uitkeringsgerechtigden. Kon hierover indringend en met een zekere verbetenheid spreken.

CDA
in de periode 1987-1995: lid Eerste Kamer

Voornaam (roepnaam)

Harm (Harm)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Castricum, 21 oktober 1925

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 20 oktober 2007

Partij/stroming

partij(en)
  • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), van 1950 tot 10 oktober 1980
  • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • secretaris CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), van maart 1973 tot juni 1978 (lid bondsbestuur belast met loon- en prijsbeleid, medezeggenschap en arbeidsverhoudingen)
  • voorzitter CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), van juni 1978 tot 27 september 1986
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juni 1987 tot 13 juni 1995

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Nevenfuncties (2/7)

  • voorzitter Stichting "De Ombudsman", vanaf 1986
  • lid Raad van Commissarissen N.V. "Joh. Enschede", vanaf 1991

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 25 juni 1991 tot 13 juni 1995

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was woordvoerder sociale zaken van de CDA-Eerste Kamerfractie. Hield zich ook bezig met volkshuisvesting en welzijn en volksgezondheid. Voerde in 1988 het woord bij de behandeling van de ontwerp-Tabakswet.

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1994-10-11 23141 - Aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen
1993-06-29 22824 - Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
1992-02-25 22228 - Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten, alsmede een regeling voor het overheidspersoneel in verband met maatregelen ter vermindering van het ziekteverzuim, beperking van langdurige arbeidsongeschiktheid en bevordering van de arbeidsmarktkansen van arbeidsongeschikten, herschikking van bevoegdheden in de Ziektewet, alsmede enkele technische aanpassingen (terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.