foto Mr. F. (Fatma) Koşer Kaya vergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Advocaat en vakbondsjuriste bij de FNV in de D66-Tweede Kamerfracties in de jaren 2004-2012 en 2015-2017. Werd in 2006 herkozen dankzij bijna 35.000 voorkeurstemmen. In de periode tussen die lidmaatschappen ruim een jaar wethouder van Wassenaar. Als Kamerlid zat zij in de parlementaire onderzoekscommissie financieel stelsel i (vanaf 2010 enquêtecommissie). Verder hield zij zich onder meer bezig met sociale zaken en pensioenwetgeving en met binnenlandse zaken. Zij diende onder andere een initatiefvoorstel in over afschaffing van de Zondagswet. Warme persoonlijkheid, maar als Kamerlid temperamentvol. Sinds juni 2018 is zij wethouder in Amersfoort.

D66
in de periode 2004-2017: lid Tweede Kamer

Voornaam (roepnaam)

Fatma (Fatma)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Çarsamba (Turkije), 20 februari 1968

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66), vanaf 17 februari 1998

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 september 2004 tot 20 september 2012
 • wethouder (belast met sociale zaken/WMO, onderwijs/volwasseneneducatie, sport, jeugd en jongerenbeleid, ouderenbeleid, emancipcatiebeleid, welzijn, volkshuisvesting, milieu/duurzaamheid en bibliotheek), van Wassenaar, van 11 februari 2013 tot 2 juni 2014
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 augustus 2015 tot 23 maart 2017
 • wethouder (van onderwijs, abreidsmarkt, economie, milieu en cultuur) van Amersfoort, vanaf 20 juni 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

vorige (2/12)
 • voorzitter bestuur Humanity in Action Nederland, vanaf juli 2015
 • lid Raad van Toezicht Willibrord Stichting en Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Utrecht, vanaf augustus 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • lid tijdelijke commissie parlementair onderzoek financieel stelsel (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 24 juni 2009 tot oktober 2010
 • lid Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 16 november 2010 tot 20 september 2012

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër (2/8)
 • Diende in 2016 een initiatiefwetsvoorstel in tot intrekking van de Zondagswet (34.464, 34.464)
 • Diende in 2016 een initiatiefnota in over een duurzame toekomst voor vis en visser. De verdediging daarvan werd in 2018 over genomen door Tjeerd de Groot. (34.526)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Verhuisde op zesjarige leeftijd met haar moeder, zus en drie broers van Turkije naar Bergen op Zoom

verkiezingen
 • Werd in 2006 met voorkeurstemmen gekozen; behaalde 34.564 stemmen

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
2012-07-03 33241 - Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
2012-02-16 33065 - Aanpassing van de dienstverlening van het UWV en opheffing van de Raad voor werk en inkomen
2006-02-01 29738 - Afschaffing van de kortdurende uitkering en aanscherping van de wekeneis
30370 - Wet wijziging WW-stelsel

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.