dinsdag 1 juli 2003, 16:49

Jos Werner is door de CDA-fractie in de Eerste Kamer als nieuwe fractievoorzitter gekozen. De post was vacant nadat Yvonne Timmerman-Buck i voorzitter van de Eerste Kamer was geworden. Hannie van Leeuwen i blijft vice-fractievoorzitter.

Werner was tot nu toe woordvoerder volksgezondheid. In het dagelijks leven is hij bestuursvoorzitter van Universitair Medisch Centrum 'Sint Radboud' in Nijmegen. Hij is sinds januari 1995 Eerste-Kamerlid.

bron: PDC

 

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.