C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn BA

foto C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn BA vergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Op Curaçao geboren afgevaardigde van de ChristenUnie - de eerstgekozene met die achtergrond - die in de Tweede Kamer zes jaar met veel overgave uiteenlopende dossiers behandelde. Zij was woordvoerster economische zaken, sociale zaken en werkgelegenheid, integratie, volkshuisvesting en Koninkrijksrelaties. Vooral op dat laatstgenoemde terrein speelde zij als delegatielid vaak een actieve rol. Daarnaast was zij lid van de onderzoekscommissie onderwijsvernieuwingen i. Voor zij Kamerlid werd, was zij directeur van een adviesbureau op het gebied van organisatie en personeelsbeleid en daarvoor als ambtenaar adviseur van de gemeente Rotterdam.

ChristenUnie
in de periode 2006-2012: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Cynthia Apolonia (Cynthia)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Willemstad (Curaçao), 9 februari 1956

Partij/stroming

partij(en)
ChristenUnie

Hoofdfuncties/beroepen (3/17)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 20 september 2012
  • interim-manager Personeel & Organisatie Stichting OCaN (Overlegorgaan Caribische Nederlanders), van april 2014 tot maart 2015
  • interim transition manager/office manager bij stichting OCaN, vanaf augustus 2016

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige
  • voorzitter Raad van Bestuur Stichting Kerken voor Kerken, vanaf maart 2013

vorige
  • lid bestuur NINSEE (Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en -erfenis)

afgeleide functies, presidia etc.
lid Tijdelijke Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 25 april 2007 tot 22 december 2008

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
  • lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden Migrantenkerken
  • lid Comité van Aanbeveling Stichting Kindersponserplan te Krimpen aan den IJssel

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
  • Mede-ondertekenaar van een in 2012 door Ronald van Raak (SP) ingediend initiatiefwetsvoorstel over bescherming van klokkenluiders (Wet Huis voor Klokkenluiders). (33.258)
  • Diende in 2012 samen met Mirjam Sterk (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over het bevorderen van sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) (33.313)
 

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
2012-07-03 33241 - Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
2012-02-09 31929 - Regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek
2011-11-10 32878 - Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.