29225 nl - wetsvoorstel
Overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de CWI en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening

Dit wetsvoorstel werd op 29 september 2003 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rutte i, en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Geus i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de verantwoordelijkheid voor indicatiestelling, bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening, van de gemeenten over te laten gaan naar de Centrale organisatie werk en inkomen en de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van die wet te verruimen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wijzigingswet Wet sociale werkvoorziening en Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz. i).

Kerngegevens

Ingediend
29 september 2003

Volledige titel
Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. (Mark) Rutte i
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.J. (Aart Jan) de Geus i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel regelt de overdracht van de indicatiestelling in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) van de gemeente naar de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI). Deze overdracht is toegezegd door de toenmalige Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer der Staten Generaal tijdens het Algemeen Overleg op 7 februari 2002 over de Wsw (Kamerstukken II 2001/2002, 28 130, nr. 4, blz. 9). Met de overdracht wordt de onafhankelijkheid van de indicatiestelling versterkt. Tevens wordt met dit wetsvoorstel een wijziging in de Wsw doorgevoerd waarmee de mogelijkheden voor de uitvoering van begeleid werken in het kader van de Wsw worden vergroot.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en twee amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

Documenten

(26 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 14 december 2004, brief, nr. 20     KST82944
Brief staatssecretaris bij Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken - Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake
publicatie: 30 december 2004
 
2 27 september 2004, brief, nr. 19     KST79685
Brief minister over de uitvoering motie-Bruls c.s. ten aanzien van sociale werkplaatsen - Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake
publicatie: 1 oktober 2004
 
2 6 augustus 2004, brief, nr. 18     KST78742
Brief minister over de garantiefactor - Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake
publicatie: 11 augustus 2004
 
1 15 juli 2004, behandeling, pag. 1893-1894     HAN7717A03
Afhandeling als hamerstuk van 13 wetsvoorstellen
vergadering: 28 juni 2004
 
2 24 juni 2004, verslag van een algemeen overleg, nr. 17H     KST78363
Verslag algemeen overleg op 2 juni 2004 over het conceptbesluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken en datum overdracht indicatiestelling - Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake
publicatie: 14 juli 2004
 
1 22 juni 2004, eindverslag, nr. D     KST77633
Eindverslag - Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake
publicatie: 25 juni 2004
 
1 14 juni 2004, memorie van antwoord, nr. C     KST77212
Memorie van antwoord - Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake
publicatie: 16 juni 2004
 
1 8 juni 2004, voorlopig verslag, nr. B     KST77139
Voorlopig verslag - Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake
publicatie: 15 juni 2004
 
2 29 april 2004, brief, nr. 16     KST76245
Brief staatssecretaris bij aanbieding ontwerp-Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken - Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake
publicatie: 17 mei 2004
 
2 14 april 2004, stemming(en), pag. 4092-4092     HAN7673A10
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake (29225)  -
vergadering: 6 april 2004
 
2 13 april 2004, behandeling, pag. 4049-4074     HAN7671A05
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake (29225)  -
vergadering: 1 april 2004
 
1 6 april 2004, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST75670
Gewijzigd voorstel van wet - Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake
publicatie: 16 april 2004
 
2 5 april 2004, brief, nr. 15     KST75466
Brief staatssecretaris over implementatie van EG richtlijn inzake plaatsing overheidsopdrachten bij sociale werkplaatsen - Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake
publicatie: 13 april 2004
 
2 5 april 2004, gewijzigd amendement, nr. 14     KST75448
Gewijzigd amendement dat regelt dat begeleid werken opgenomen wordt in de indicatiebeschikking - Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake
publicatie: 7 april 2004
 
2 1 april 2004, motie, nr. 13     KST75406
Motie over implementatie Europese richtlijn voor overheidsopdrachten m.h.o.o. gunning van deze opdrachten aan sociale werkplaatsen - Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake
publicatie: 6 april 2004
 
2 1 april 2004, motie, nr. 12     KST75405
Motie over invoering overdracht indicatiestelling van gemeenten naar CWI per 1 januari 2005 - Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake
publicatie: 6 april 2004
 
2 1 april 2004, motie, nr. 11     KST75404
Motie met het verzoek bij de modernisering WSW de mogelijkheden van detachering en van begeleid werken te onderzoeken - Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake
publicatie: 6 april 2004
 
2 1 april 2004, motie, nr. 10     KST75403
Motie met het verzoek te bepalen wanneer een multidisciplinair deskundigheidsoordeel nodig is en het niveau en de onverenigbaarheid met andere functies van de deskundigen vast te stellen - Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake
publicatie: 6 april 2004
 
2 24 maart 2004, amendement, nr. 9     KST75208
Amendement dat regelt dat begeleid werken opgenomen wordt in de indicatiebeschikking - Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake
publicatie: 26 maart 2004
 
2 24 maart 2004, amendement, nr. 8     KST75206
Amendement dat regelt dat de inhoud van art. 12 WSW betreffende de inschakeling van deskundigen behouden blijft - Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake
publicatie: 26 maart 2004
 
2 3 februari 2004, nota van wijziging, nr. 7     KST73975
Nota van wijziging
publicatie: 5 februari 2004
 
2 3 februari 2004, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST73969
Nota n.a.v. het verslag - Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake
publicatie: 6 februari 2004
 
2 5 december 2003, verslag, nr. 5     KST72899
Verslag
publicatie: 12 december 2003
 
2 29 september 2003, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST70457
Advies en nader rapport
publicatie: 2 oktober 2003
 
2 29 september 2003, memorie van toelichting, nr. 3     KST70456
Memorie van toelichting
publicatie: 1 oktober 2003
 
2 29 september 2003, voorstel van wet, nr. 1-2     KST70454
Voorstel van wet
publicatie: 1 oktober 2003
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past vier wetten aan.
  • Beroepswet
    Wet van 2 februari 1955, houdende nieuwe regeling van de organisatie en procedure van de Centrale Raad van Beroep en de raden van beroep

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

M. (Jet)  Bussemaker 01-04-2004 PvdA M. (Jet) Bussemaker i
H.M.F. (Hubert)  Bruls 01-04-2004 CDA H.M.F. (Hubert) Bruls i
F.H.H. (Frans)  Weekers 01-04-2004 VVD F.H.H. (Frans) Weekers i
B.J. (Bas) van der Vlies 01-04-2004 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
W. (Ineke) van Gent 01-04-2004 GL W. (Ineke) van Gent i
M. (Mark)  Rutte 01-04-2004 Staatssecretaris M. (Mark) Rutte i


(De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan.)

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Arbeidsbemiddeling, Sociale werkvoorziening.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.