29531 nl - wetsvoorstel
Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 22 april 2004 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Geus i, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rutte i, de staatssecretaris van Financiën, Wijn i, en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hoogervorst i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele daarmee samenhangende onderwerpen te regelen, zulks onder intrekking van onder andere de Wet financiering volksverzekeringen.

Volledige titel

Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen)

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, een nota van verbetering en twee amendementen ingediend.

Documenten

(18 stuks)

2 22 april 2004, koninklijke boodschap, nr. 1     KST75948
Koninklijke boodschap
publicatie: 3 mei 2004
 
2 22 april 2004, voorstel van wet, nr. 2     KST75989
Voorstel van wet
publicatie: 3 mei 2004
 
2 22 april 2004, memorie van toelichting, nr. 3     KST75953
Memorie van toelichting
publicatie: 3 mei 2004
 
2 27 april 2004, voorstel van wet, nr. 2     KST75950
Voorstel van wet
 

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.