29818 nl - wetsvoorstel
Wet medezeggenschap werknemers

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 5 oktober 2004 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Geus i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het, in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen, wenselijk is het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen te verbeteren en de regelgeving te vereenvoudigen en te verduidelijken, door te komen tot een herinrichting van de Wet op de ondernemingsraden en daartoe een nieuwe Wet medezeggenschap werknemers vast te stellen.

Volledige titel

Bepalingen over de medezeggenschap van werknemers (Wet medezeggenschap werknemers)

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee nota's van wijziging en 16 amendementen ingediend.

Documenten

(63 stuks)

2 5 oktober 2004, koninklijke boodschap, nr. 1     KST79978
Koninklijke boodschap
publicatie: 13 oktober 2004
 
2 5 oktober 2004, voorstel van wet, nr. 2     KST79979
Voorstel van wet
publicatie: 13 oktober 2004
 
2 5 oktober 2004, memorie van toelichting, nr. 3     KST79980
Memorie van toelichting
publicatie: 13 oktober 2004
 

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.