30370 nl - wetsvoorstel
Wet wijziging WW-stelsel

Dit wetsvoorstel werd op 17 november 2005 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Geus i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de toekomstbestendigheid van de Werkloosheidswet te waarborgen en het besluit om die wet te dereguleren en inzichtelijker te maken af te ronden alsmede de ontslagpraktijk te versoepelen en in verband daarmee de Werkloosheidswet en enkele andere wetten te wijzigen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet wijziging WW-stelsel i) en gepubliceerd in het Staatsblad op 29 juni 2006.

Kerngegevens

Ingediend
17 november 2005

Volledige titel
Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel)

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.J. (Aart Jan) de Geus i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

In het onderhavige wetsvoorstel komen drie min of meer onafhankelijk van elkaar ontwikkelde beleidslijnen samen. Dit betreft in de eerste plaats de uitkomsten van het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de Werkloosheidswet (WW). In de tweede plaats gaat het om het wettelijke sluitstuk van het besluit om de WW te dereguleren en inzichtelijker te maken. Tot slot bevat dit voorstel de wetswijzigingen die nodig zijn om de ontslagpraktijk te versoepelen. De WW is de belangrijkste gemeenschappelijke noemer in het wetsvoorstel. De eerste twee beleidslijnen hebben rechtstreeks betrekking op de vormgeving en de maatvoering van de huidige werkloosheidsverzekering. Maar ook bij het oplossen van problemen in het kader van de ontslagpraktijk speelt de WW een rol. De aanpak van de ontslagpraktijk vergt tevens wijziging van het Burgerlijk Wetboek (BW), het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) en de Wet melding collectief ontslag (WMCO).

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging, een nota van verbetering en zeven amendementen ingediend.

Documenten

(60 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 17 november 2011, regeling van werkzaamheden, ...; 30370, 35; ...     HTK20112012-25-5
Regeling van werkzaamheden (donderdag 17 november 2011) -
vergadering: 17 november 2011
 
2 1 december 2010, brief, nr. 35     KST3037035
Brief regering; Evaluatie premiegroepen WW
 
V 1 december 2010, 30370     BLG89281
Brief van de stichting van de arbeid (bijlage bij 30370,nr.35) -
 
V 1 december 2010, 30370     BLG89280
Evaluatie premiegroepensystematiek WW (bijlage bij 30370,nr.35) -
 
2 8 november 2010, brief, nr. 34     KST3037034
Brief regering; Evaluatie besluit ontheffing verplichtingen WW en Wet WIA
 
V 8 november 2010, 30370     BLG85859
Evaluatie besluit ontheffing verplichtingen WW en Wet WIA (bijlage bij 30370,nr.34) -
 
2 27 maart 2009, bijlage bij nr. 33     BLG19357
eindevaluatie artikel 72a WW (bijlage bij 30370, nr. 33) ; De re-integratietaaarbeik van overheidswerkgevers in de WW -
 
2 24 maart 2009, brief, nr. 33     KST129271
Brief ministers bij aanbieding van de eindevaluatie van artikel 72a WW
publicatie: 27 maart 2009
 
1 6 november 2008, verslag van een schriftelijk overleg, nr. K     KST124044
Verslag schriftelijk overleg
publicatie: 11 november 2008
 
1 25 augustus 2008, bijlage bij nr. J     BLG16952
UWV-onderzoek verzorgingsforfait (bijlage bij 30370, nr. J)  -
 
1 21 augustus 2008, brief, nr. J     KST121584
Brief minister ter aanbieding van een onderzoek van het UWV naar de mate waarin het verzorgingsforfait een rol speelt bij het toekennen van WW-uitkeringen
publicatie: 25 augustus 2008
 
2 22 april 2008, brief, nr. 32     KST117777
Brief minister met evaluatie eerste anderhalf jaar na invoering premiegroepen in WW
publicatie: 28 april 2008
 
2 21 maart 2008, bijlage bij nr. 31     BLG15158
Tussenrapportage 'Het management van het werkloosheidsrisico in de sector overheid. Evaluatie van de wijziging van het artikel 72a WW' (bijlage bij 30370, nr. 31)  -
 
2 12 maart 2008, brief, nr. 31     KST116564
Brief ministers over artikel 72a Werkloosheidswet
publicatie: 21 maart 2008
 
2 29 februari 2008, bijlage bij nr. 30     BLG14985
Onderzoeksrapportage naar de werking van sectorfondsen (bijlage bij 30370, nr. 30)  -
 
2 26 februari 2008, brief, nr. 30     KST115705
Brief minister ter aanbieding van het rapport Hoe werken de sectorfondsen?
publicatie: 29 februari 2008
 
2 13 oktober 2006, brief, nr. 29     KST101921
Brief minister over herstellen ongewenst inkomenseffect voor alleenstaande gedeeltelijk arbeidsongeschikten per 1 januari 2007
publicatie: 20 oktober 2006
 
2 10 oktober 2006, verslag van een algemeen overleg, nr. 28     KST101608
Verslag algemeen overleg op 13 september 2006 over o.a. het Besluit ontheffing verplichtingen WW en Wet WIA
publicatie: 13 oktober 2006
 
2 6 oktober 2006, brief, nr. 27     KST101689
Brief minister inzake aanvullende informatie conceptbesluit ontheffing verplichtingen WW en Wet WIA
publicatie: 16 oktober 2006
 
1 24 juli 2006, stemming(en), pag. 1588-1589     HAN8020A04
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel) (30370)  -
vergadering: 27 juni 2006
 
1 24 juli 2006, brief, nr. I     KST103090
Brief minister over oudere werklozen
publicatie: 21 november 2006
 
1 4 juli 2006, behandeling, pag. 1519-1534     HAN8014A08
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel) (30370)  -
vergadering: 20 juni 2006
 
1 4 juli 2006, behandeling, pag. 1488-1497     HAN8014A05
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel) (30370)  -
vergadering: 20 juni 2006
 
1 30 juni 2006, brief, nr. H     KST99268
Brief minister ter aanbieding van een brief over de invoeringsdatum en invulling het mantelzorgforfait
publicatie: 11 juli 2006
 
2 30 juni 2006, brief, nr. 26     KST99533
Brief minister over zijn besluit om het huidige werkloosheidsbegrip in de WW te handhaven
publicatie: 17 juli 2006
 
2 30 juni 2006, brief, nr. 25     KST99540
Brief minister met informatie over invoeringsdatum en wijze van uitvoering van het mantelzorgforfait en mantelzorgforfait in de WW en de WIA
publicatie: 17 juli 2006
 
1 13 juni 2006, eindverslag, nr. G     KST98211
Eindverslag
publicatie: 16 juni 2006
 
2 23 mei 2006, brief, nr. 24     KST97794
Brief minister ter aanbieding concept-besluit ontheffing verplichtingen WW en Wet WIA
publicatie: 6 juni 2006
 
2 17 mei 2006, brief, nr. 23     KST97568
Brief minister over de premiedifferentiatie WW/Sectorfondsen in vijf sectoren
publicatie: 24 mei 2006
 
1 9 mei 2006, verslag, nr. F     KST97148
Verslag
publicatie: 11 mei 2006
 
1 21 april 2006, nadere memorie van antwoord, nr. E     KST96709
Nadere memorie van antwoord
publicatie: 24 april 2006
 
1 18 april 2006, nader voorlopig verslag, nr. D     KST96579
Nader voorlopig verslag
publicatie: 20 april 2006
 
2 16 februari 2006, stemming(en), pag. 3052-3053     HAN7948A09
Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over wetsvoorstellen inzake wijzigingen van de Werkloosheidswet, te weten: - de motie-Noorman-den Uyl/Van Gent over maximale premies in de cultuursector (29738, 30370, nr. 19); - de motie-De Wit over vervanging van het afspiegelingsbeginsel door het last-in-first-outbeginsel (29738, 30370, nr. 21); - de motie-De Wit/Noorman-den Uyl over de ontslagpraktijk bij rij-instructeurs en instructeurs in sport, dans en muziek (29738, 30370, nr. 22) en 5 andere moties (de nrs. 23 t/m 27)
vergadering: 7 februari 2006
 
2 16 februari 2006, stemming(en), pag. 3051-3052     HAN7948A08
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel) (30370)  -
vergadering: 7 februari 2006
 
2 9 februari 2006, behandeling, pag. 2911-2928     HAN7946A04
Voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis (29738); - het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel en wijziging van het ontslagrecht (Wet wijziging WW-stelsel en ontslagrecht) (30370)
vergadering: 1 februari 2006
 
2 9 februari 2006, behandeling, pag. 2891-2910     HAN7946A02
Voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis (29738); - het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel en wijziging van het ontslagrecht (Wet wijziging WW-stelsel en ontslagrecht) (30370)
vergadering: 1 februari 2006
 
2 7 februari 2006, behandeling, pag. 2848-2872     HAN7945A15
Behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis (29738); - het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel en wijziging van het ontslagrecht (Wet wijziging WW-stelsel en ontslagrecht) (30370)
vergadering: 31 januari 2006
 
1 7 februari 2006, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST94696
Gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 15 februari 2006
 
2 6 februari 2006, amendement, nr. 21     KST94473
Amendement ter vervanging van nr. 18 om een mantelzorgforfait op te nemen in de Werkloosheidswet
publicatie: 9 februari 2006
 
2 6 februari 2006, nota van wijziging, nr. 20     KST94523
Vierde nota van wijziging
publicatie: 9 februari 2006
 
2 3 februari 2006, brief, nr. 22     KST94497
Brief minister over een mantelzorgforfait
publicatie: 8 februari 2006
 
2 1 februari 2006, gewijzigd amendement, nr. 19     KST94478
Gewijzigd amendement om de besparingen, voortvloeiend uit deze wet, in te zetten voor arbeidsmarktbeleid
publicatie: 8 februari 2006
 
2 1 februari 2006, amendement, nr. 18     KST94477
Amendement om een mantelzorgforfait op te nemen in de Werkloosheidswet
publicatie: 8 februari 2006
 
2 1 februari 2006, brief, nr. 17     KST94379
Brief minister over intrekking van voorstel van de afwijkingsmogelijkheid bij CAO en de preventieprikkel
publicatie: 2 februari 2006
 
2 1 februari 2006, nota van wijziging, nr. 16     KST94389
Derde nota van wijziging
publicatie: 3 februari 2006
 
2 1 februari 2006, amendement, nr. 15     KST94384
Amendement over het niet wijzigen van de berekening van de hoogte als de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering
publicatie: 2 februari 2006
 
2 1 februari 2006, amendement, nr. 14     KST94383
Amendement over verlagen van de loonkosten voor de oudere werknemer (50-plusser)
publicatie: 2 februari 2006
 
2 1 februari 2006, amendement, nr. 13     KST94382
Amendement om ook (ontslagen) overheidswerknemers gebruik te laten maken van hetzelfde reïntegratie-instrumentarium als de overige WW'ers
publicatie: 2 februari 2006
 
2 1 februari 2006, amendement, nr. 12     KST94381
Amendement over beperking verwijtbaarheidstoets
publicatie: 2 februari 2006
 
2 1 februari 2006, amendement, nr. 11     KST94355
Amendement om de besparingen, voortvloeiend uit deze wet, in te zetten voor arbeidsmarktbeleid
publicatie: 2 februari 2006
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past tien wetten aan, waaronder:
 • Werkloosheidswet
  Wet van 6 november 1986, tot verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl 31-01-2006 PvdA S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 31-01-2006 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa 31-01-2006 CU J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa i
B.M. (Bibi) de Vries 31-01-2006 VVD B.M. (Bibi) de Vries i
F.H.H. (Frans) Weekers 31-01-2006 VVD F.H.H. (Frans) Weekers i
G. (Gerda) Verburg 31-01-2006 CDA G. (Gerda) Verburg i
W. (Ineke) van Gent 31-01-2006 GL W. (Ineke) van Gent i
B.J. (Bas) van der Vlies 31-01-2006 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
J.M. (João) Varela 31-01-2006 LPF J.M. (João) Varela i
F. (Fatma) Koşer Kaya 31-01-2006 D66 F. (Fatma) Koşer Kaya i
A.J. (Aart Jan) de Geus 01-02-2006 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus i

Tweede termijn Tweede Kamer

S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl 01-02-2006 PvdA S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 01-02-2006 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
G. (Gerda) Verburg 01-02-2006 CDA G. (Gerda) Verburg i
W. (Ineke) van Gent 01-02-2006 GL W. (Ineke) van Gent i
B.J. (Bas) van der Vlies 01-02-2006 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
J.M. (João) Varela 01-02-2006 LPF J.M. (João) Varela i
F. (Fatma) Koşer Kaya 01-02-2006 D66 F. (Fatma) Koşer Kaya i
E.A.W. (Ed) van der Sande 01-02-2006 VVD E.A.W. (Ed) van der Sande i
A.J. (Aart Jan) de Geus 01-02-2006 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus i

Eerste termijn Eerste Kamer

M. (Mies) Westerveld 20-06-2006 PvdA M. (Mies) Westerveld i
D.J.B. (Diana) de Wolff 20-06-2006 GL D.J.B. (Diana) de Wolff i
G. (Gert) van den Berg 20-06-2006 SGP G. (Gert) van den Berg i
A.H. (Anja) Meulenbelt 20-06-2006 SP A.H. (Anja) Meulenbelt i
P. (Paula) Swenker 20-06-2006 VVD P. (Paula) Swenker i
A.J. (Aart Jan) de Geus 20-06-2006 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus i

Tweede termijn Eerste Kamer

M. (Mies) Westerveld 20-06-2006 PvdA M. (Mies) Westerveld i
D.J.B. (Diana) de Wolff 20-06-2006 GL D.J.B. (Diana) de Wolff i
G. (Gert) van den Berg 20-06-2006 SGP G. (Gert) van den Berg i
J. (Hannie) van Leeuwen 20-06-2006 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
A.H. (Anja) Meulenbelt 20-06-2006 SP A.H. (Anja) Meulenbelt i
P. (Paula) Swenker 20-06-2006 VVD P. (Paula) Swenker i
A.J. (Aart Jan) de Geus 20-06-2006 Minister A.J. (Aart Jan) de Geus i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Arbeidsmarkt, Ontslagen, WW.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.