A. (Tuur) Elzinga

foto A. (Tuur) Elzinga vergrootglas
© Hans Kouwenhoven
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Uit de vakbond afkomstig SP-Eerste Kamerlid, dat zich negen jaar bezighield met wetgeving op het gebied van sociale zekerheid, pensioenen en bijstand en daarnaast het woord voerde over buitenlandse en Europese zaken. Hij was enige jaren voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken. Werkte voor hij lid werd van de Senaat bij de fractie van de SP in de Tweede Kamer en was algemeen coördinator van solidariteitsfonds XminY. Combineerde zijn Kamerlidmaatschap met de functie van beleidsmedewerker van FNV Mondiaal. In 2016 werd hij adviseur internationaal en Europees vakbondswerk bij FNV Internationaal en nu is hij vicevoorzitter van FNV.

SP
in de periode 2007-2016: lid Eerste Kamer

Voornaam (roepnaam)

Arthur (Tuur)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Den Burg (gem. Texel), 12 december 1969

Partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), vanaf 21 april 1998

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 2007 tot 1 oktober 2016
  • lid dagelijks besuur FNV, van mei 2017 tot januari 2018
  • vicevoorzitter FNV, vanaf januari 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige
  • lid SER (Sociaal-Economische Raad), vanaf juli 2017 (namens de werknemers)

vorige (2/8)
  • lid Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, vanaf november 2007
  • lid FNV-commissie (kwartiermaker), ter voorbereiding van "De Nieuwe Vakbeweging", van 16 januari 2012 tot mei 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
  • voorzitter subcommissie inzake het Europees Sociaal Handvest, Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, vanaf januari 2015
  • voorzitter vaste commissie voor de Europese Zaken (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 16 juni 2015 tot 1 oktober 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Buurtactivist in "De Pijp" in Amsterdam
  • In 2007 medeoprichter van Tax Justice NL

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
2014-06-24 33801 - Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
2014-06-10 33716 - Wet hervorming kindregelingen
2014-06-03 33818 - Wet werk en zekerheid

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.