foto Drs. J. (Jetta) Klijnsma vergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Jetta Klijnsma (1957) was van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte II i. Eerder was zij dat van 18 december 2008 tot 23 februari 2010 in het kabinet-Balkenende IV i. Van 17 juni 2010 tot 5 november 2012 was zij Tweede Kamerlid voor de PvdA. In 2011-2012 trad mevrouw Klijnsma op als 'kwartiermaker' van de nieuwe vakbeweging. Eerder was zij medewerker van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en wethouder van welzijn en volksgezondheid en (sinds 2006) van cultuur en financiën voor de PvdA in Den Haag. Als Kamerlid hield zij zich bezig met kunst en cultuur en medisch-ethische vraagstukken. Is sinds 1 december 2017 commissaris van de Koning in Drenthe.

PvdA
in de periode 2008-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, Commissaris van de Koning

Voornaam (roepnaam)

Jellejetta (Jetta)

Personalia

opmerkingen over de naam en/of titel
Werd thuis ook wel Jellejet of Jet genoemd

geboorteplaats en -datum
Hoogeveen, 18 maart 1957

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

Hoofdfuncties/beroepen (5/11)

 • waarnemend burgemeester van 's-Gravenhage, van 1 januari 2008 tot 26 maart 2008
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 18 december 2008 tot 23 februari 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 5 november 2012
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017
 • Commissaris van de Koning in Drenthe, vanaf 1 december 2017

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. Decentraal arbeidsmarktbeleid, b. Arbeidstoeleiding en re-integratiebeleid gemeenten, c. Ketenaanpak SUWI, d. ESF, e. Bijstandsbeleid, f. Armoedebeleid en Schuldhulpverlening, g. Sociale Werkvoorziening, h. Volksverzekeringen inclusief uitvoering, i. Internationale aangelegenheden behorend bij de portefeuille, j. Handhaving en fraudebestrijding. k. Andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige
 • lid bestuur Dutch Don't Dance Division, vanaf mei 2018

vorige (2/10)
 • voorzitter commissie ('kwartiermaker') "Nieuwe Vakbeweging", van 16 januari 2012 tot 23 juni 2012
 • lid bestuur Startfoundation, tot november 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • lid Comité van Aanbeveling "Ontmoeting Buitenlandse Vrouwen in Den Haag", tot november 2012
 • lid Comité van Aanbeveling Nederlandse Public Health Federatie, tot november 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2010 samen met Boris van der Ham (D66), Anouchka van Miltenburg (VVD), Jasper van Dijk (SP) en Ineke van Gent (GL) een wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in, in verband met het annuleren van de enkel-feitconstructie (32.476)

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)
 • Diende in 2015 een wetsvoorstel in over een variabele pensioenuitkering. Onderdelen van dit wetsvoorstel werden geïntegreerd in het initiatiefwetsvoorstel-Lodders en daarna werd het wetsvoorstel ingetrokken. (34.344)
 • Bracht in 2016 de Perspectiefnota 'Toekomst Pensioenstelsel' uit over de verschillende mogelijkheden om het stelsel van aanvullende pensioenen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt van de eenentwintigste eeuw (32.043)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/13)
 • Bracht in 2016 de Wet algemeen pensioenfonds (Stb. 549) tot stand. Met de wet wordt een algemeen pensioenfonds geïntroduceerd om de keuzemogelijkheid van werknemers en werkgevers ten aanzien van pensioenen te vergroten. Er kan vergunning worden gevraagd voor inrichting van algemene pensioenfondsen en regelingen van bedrijfspensioenfondsen kunnen bij een algemeen pensioenfonds worden ondergebracht. (34.117, 34.320)
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 519) tot wijziging van de Participatiewet tot stand. Hierdoor worden gemeenten verplicht beschut werk aan te bieden aan werknemers voor wie dat de enige mogelijkheid tot arbeidsparticipatie is. (34.578)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Groeide op in een ARP-gezin
 • Is licht gehandicapt vanwege spastistische benen en zat op haar dertiende een jaar in een revalidatiecentrum in Beetsterzwaag.
 • Werd in Den Haag als wethouder met een tandem opgehaald om naar haar werk te gaan
 

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
2015-12-02 33818 - Wet werk en zekerheid
2014-02-06 33801 - Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.