Stemmingen over elf moties, ingediend bij de behandeling van het debat over de WAO, te weten:de gewijzigde motie-Marijnissen over het onmiddellijk beëindigen van de herkeuringen WAO (22187, nr. 30);de motie-Schimmel over een individueel trajectplan voor reïntegratie op de arbeidsmarkt (24221, nr. 12);de motie-Rosenmöller over herkeuring van WAO'ers vanaf 45 jaar (24221, nr. 15);de motie-Biesheuvel over herkeuring van WAO'ers vanaf 50 jaar (24221, nr. 16);de motie-Marijnissen over de 

Inhoudsopgave

 1. Tekst
 2. Meer informatie

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen over elf moties, ingediend bij de behandeling van het debat over de WAO, te weten:

 • de gewijzigde motie-Marijnissen over het onmiddellijk beëindigen van de herkeuringen WAO (22187, nr. 30);
 • de motie-Schimmel over een individueel trajectplan voor reïntegratie op de arbeidsmarkt (24221, nr. 12);
 • de motie-Rosenmö ller over herkeuring van WAO’ers vanaf 45 jaar (24221, nr. 15);
 • de motie-Biesheuvel over herkeuring van WAO’ers vanaf 50 jaar (24221, nr. 16);
 • de motie-Marijnissen over de sollicitatieplicht (24221, nr. 18);
 • de motie-Marijnissen over de herschatting (24221, nr. 19);
 • de motie-Marijnissen over het Schattingsbesluit (24221, nr. 20);
 • de motie-Marijnissen over een aanpassing van het FIS (24221, nr. 21);
 • de motie-Marijnissen over het uitgaan van een gemiddeld inkomen per functie (24221, nr. 22);
 • de motie-Adelmund c.s. over een gelijke garantie op een vervolguitkering voor zelfstandigen (24221, nr. 23);
 • de motie-Adelmund/Schimmel over de quotering in het kader van de WAGW (24221, nr. 24, herdruk).

(Zie vergadering van 22 juni 1995.)

De voorzitter: Op verzoek van mevrouw Adelmund en mevrouw Schimmel stel ik voor, hun motie (24221, nr. 24, herdruk) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Marijnissen (22187, nr. 30).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motieSchimmel (24221, nr. 12).

De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rosenmö ller (24221, nr. 15).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het CDA, het AOV en de Unie 55+ voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motieBiesheuvel (24221, nr. 16).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het AOV, de Unie 55+, GroenLinks, de SP en de leden Verkerk en Van Wingerden voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen (24221, nr. 18).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het AOV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen (24221, nr. 19).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen (24221, nr. 20).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het GPV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen (24221, nr. 21).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het AOV en de Unie 55+ voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen (24221, nr. 22).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het GPV, het AOV en de Unie 55+ voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Adelmund c.s. (24221, nr. 23).

De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.