Motie over ontzien van WAO-gerechtigden van boven de 50 jaar bij de herkeuringen - Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1994–1995

24 221

Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Nr. 16

MOTIE VAN HET LID BIESHEUVEL

Voorgesteld 22 juni 1995

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat het wenselijk is, dat WAO-gerechtigden, die vó ó r 1 augustus 1993 reeds een WAO-uitkering hadden en na genoemde datum 50 jaar of ouder zijn geworden, meer ontzien worden;

spreekt uit, dat bedoelde personen niet meer voor herkeuring WAO worden opgeroepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Biesheuvel

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.