Eindverslag - Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1995–1996 Nr. 1c

24 221

Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

1 Samenstelling:

Van de Zandschulp (PvdA), Heijmans (VVD), voorzitter, Gelderblom-Lankhout (D66), Jaarsma (PvdA), Rongen (CDA), Veling (GPV), Van den Broek-Laman Trip (VVD), Batenburg (AOV), J. van Leeuwen (CDA), Van den Berg (SGP), Hendriks, Hofstede (CDA), De Wit (SP), De Haze Winkelman (VVD) en Zwerver (GroenLinks).

EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE

ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1

Vastgesteld 24 oktober 1995

De vaste commissie is van oordeel dat de openbare behandeling voldoende is voorbereid indien de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de leden van de commissie vóór uiterlijk 26 oktober 1995 in het bezit zal hebben gesteld van een onderzoeksrapport van het Ctsv over de loonkostensubsidie als reïntegratie-instrument.

De voorzitter van de commissie, Heijmans

De griffier van de commissie, Nieuwenhuizen

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.