Brief staatssecretaris met bekendmaking van voorbereiding van reparatie-wetgeving i.v.m. onbedoelde nadelige gevolgen bij hernieuwde uitval - Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1995–1996 Nr. 1e

24 221

Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 november 1995

Door de heer Van de Zandschulp c.s. is op 31 oktober 1995 op het wetsvoorstel Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten een motie ingediend (Kamerstukken I 1995/96, 24 221, nr. 1d) waarin wordt aangedrongen reparatie-wetgeving terzake van artikel 43a WAO voor te bereiden, omdat het voorgestelde artikel 43a WAO in een aantal situaties bij hernieuwde uitval na werkhervatting voor betrokkenen onbedoeld nadelige gevolgen kan hebben en voorts in een aantal gevallen tot onredelijke uitkomsten kan leiden.

Na nadere analyse ben ik bereid deze reparatie-wetgeving voor te bereiden. De onbedoeld nadelige gevolgen ingeval van uitval na werkhervatting kunnen worden voorkomen door in artikel 43a WAO op te nemen dat dit artikel uitsluitend geldt als geen beroep gedaan kan worden op artikel 29b ZW. De onredelijke uitkomsten in een aantal gevallen kunnen worden voorkomen door in artikel 43a WAO een garantiebepaling met betrekking tot de hoogte van het dagloon op te nemen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. L. O. Linschoten

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.