Stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van de Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie (24221), te weten: de motie-Van de Zandschulp c.s. met verzoek tot reparatiewetgeving ter zake van onbedoeld nadelige gevolgen na hernieuwde uitval (24221, nr. 1d). 


Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Sprekers


Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van de Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie (24221), te weten: - de motie-Van de Zandschulp c.s. met verzoek tot reparatiewetgeving ter zake van onbedoeld nadelige gevolgen na hernieuwde uitval (24221, nr. 1d).

(Zie vergadering van 31 oktober 1995.)

De voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Van de Zandschulp.

©

W. (Willem) van de ZandschulpDe heer Van de Zandschulp (PvdA): Voorzitter! Vorige week heb ik met enige leden van deze Kamer in een motie aan het kabinet gevraagd om reparatie voor te bereiden met betrekking artikel 43a van de WAO. Vandaag bereikte ons een brief van de staatssecretaris waaruit ik een zin voorlees: ’’Na nadere analyse ben ik bereid deze reparatiewetgeving voor te bereiden.’’ Ik ben de staatssecretaris hiervoor erkentelijk. Nu mijn motie overbodig is geworden, trek ik haar bij dezen in.

De voorzitter: Aangezien de motie-Van de Zandschulp c.s. (24221, nr. 1d) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.