Stemmingen over twee moties, ingediend bij de behandeling van de PEMBA, te weten: de motie-Rosenmöller over premiekorting in relatie tot het percentage arbeidsgehandicapten in een bedrijf (24758, 24760, 24698, 24776, nr. 18) en - de motie-Rosenmöller over een wet op de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers (24758, 24760, 24698, 24776 , nr. 19). 

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend bij de behandeling van de PEMBA, te weten:

  • de motie-Rosenmö ller over premiekorting in relatie tot het percentage arbeidsgehandicapten in een bedrijf (24758, 24760, 24698, 24776, nr. 18);
  • de motie-Rosenmö ller over een wet op de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers (24758, 24760, 24698, 24776, nr. 19).

(Zie vergadering van 13 november 1996.)

De voorzitter: Op verzoek van de heer Rosenmö ller stel ik voor, de motie-Rosenmö ller (24758, 24760, 24698, 24776, nr. 18) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Rosenmö ller (24758, 24760, 24698, 24776, nr. 19).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.