Amendement over schadevergoeding bij schade die ontstaat als een aanvrager langer dan gebruikelijk moet wachten op een uitkering - Wijziging aantal sociale verzekeringswetten ter verkorting van beslistermijnen bij beschikkingen op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale verzekeringen)

Inhoudsopgave

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2000–2001

27 248

Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten ter verkorting van beslistermijnen bij beschikkingen op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale verzekeringen)

Nr. 9

AMENDEMENT VAN HET LID SMITS C.S.

Ontvangen 20 november 2000

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt aan artikel 29c een lid toegevoegd: 5. Indien een beschikking betrekking heeft op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, wordt indien:

 • a. 
  de redelijke termijn, bedoeld in het derde lid, wordt overschreden en
 • b. 
  de aanvraag wordt toegewezen, het verschuldigde bedrag verhoogd met de wettelijke rente.

Heeft de beschikking geen betrekking op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, dan wordt in geval de onderdelen a en b van toepassing zijn, aan de aanvrager een schadevergoeding betaald van f 100.

II

In artikel II, onderdeel C, wordt aan artikel 64a een lid toegevoegd: 5. Indien een beschikking betrekking heeft op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, wordt indien:

 • a. 
  de redelijke termijn, bedoeld in het derde lid, wordt overschreden en
 • b. 
  de aanvraag wordt toegewezen, het verschuldigde bedrag verhoogd met de wettelijke rente.

Heeft de beschikking geen betrekking op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, dan wordt in geval de onderdelen a en b van toepassing zijn, aan de aanvrager een schadevergoeding betaald van f 100.

III

In artikel III, onderdeel C, wordt aan artikel 51 een lid toegevoegd: 5. Indien een beschikking betrekking heeft op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, wordt indien:

 • a. 
  de redelijke termijn, bedoeld in het derde lid, wordt overschreden en
 • b. 
  de aanvraag wordt toegewezen, het verschuldigde bedrag verhoogd met de wettelijke rente.

Heeft de beschikking geen betrekking op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, dan wordt in geval de onderdelen a en b van toepassing zijn, aan de aanvrager een schadevergoeding betaald van f 100.

IV

In artikel IV, onderdeel E, wordt aan artikel 18 een lid toegevoegd: 5. Indien een beschikking betrekking heeft op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, wordt indien:

 • a. 
  de redelijke termijn, bedoeld in het derde lid, wordt overschreden en
 • b. 
  de aanvraag wordt toegewezen, het verschuldigde bedrag verhoogd met de wettelijke rente.

Heeft de beschikking geen betrekking op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, dan wordt in geval de onderdelen a en b van toepassing zijn, aan de aanvrager een schadevergoeding betaald van f 100.

V

In artikel VI, onderdeel C, wordt aan artikel 105 een lid toegevoegd: 5. Indien een beschikking betrekking heeft op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, wordt indien:

 • a. 
  de redelijke termijn, bedoeld in het derde lid, wordt overschreden en
 • b. 
  de aanvraag wordt toegewezen, het verschuldigde bedrag verhoogd met de wettelijke rente.

Heeft de beschikking geen betrekking op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, dan wordt in geval de onderdelen a en b van toepassing zijn, aan de aanvrager een schadevergoeding betaald van f 100.

VI

In artikel VII, onderdeel C, wordt aan artikel 37 een lid toegevoegd: 5. Indien een beschikking betrekking heeft op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, wordt indien:

 • a. 
  de redelijke termijn, bedoeld in het derde lid, wordt overschreden en
 • b. 
  de aanvraag wordt toegewezen, het verschuldigde bedrag verhoogd met de wettelijke rente.

Heeft de beschikking geen betrekking op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, dan wordt in geval de onderdelen a en b van toepassing zijn, aan de aanvrager een schadevergoeding betaald van f 100.

VII

In artikel VIII, onderdeel C, wordt aan artikel 127 een lid toegevoegd: 5. Indien een beschikking betrekking heeft op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, wordt indien:

 • a. 
  de redelijke termijn, bedoeld in het derde lid, wordt overschreden en
 • b. 
  de aanvraag wordt toegewezen, het verschuldigde bedrag verhoogd met de wettelijke rente.

Heeft de beschikking geen betrekking op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, dan wordt in geval de onderdelen a en b van toepassing zijn, aan de aanvrager een schadevergoeding betaald van f 100.

VIII

In artikel IX, onderdeel B, wordt aan artikel 95 een lid toegevoegd: 5. Indien een beschikking betrekking heeft op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, wordt indien:

 • a. 
  de redelijke termijn, bedoeld in het derde lid, wordt overschreden en
 • b. 
  de aanvraag wordt toegewezen, het verschuldigde bedrag verhoogd met de wettelijke rente.

Heeft de beschikking geen betrekking op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, dan wordt in geval de onderdelen a en b van toepassing zijn, aan de aanvrager een schadevergoeding betaald van f 100.

IX

In artikel X, onderdeel B, wordt aan artikel 69 een lid toegevoegd: 5. Indien een beschikking betrekking heeft op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, wordt indien:

 • a. 
  de redelijke termijn, bedoeld in het derde lid, wordt overschreden en
 • b. 
  de aanvraag wordt toegewezen, het verschuldigde bedrag verhoogd met de wettelijke rente.

Heeft de beschikking geen betrekking op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, dan wordt in geval de onderdelen a en b van toepassing zijn, aan de aanvrager een schadevergoeding betaald van f 100.

X

In artikel XI, onderdeel B, wordt aan artikel 86a een lid toegevoegd: 5. Indien een beschikking betrekking heeft op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, wordt indien:

 • a. 
  de redelijke termijn, bedoeld in het derde lid, wordt overschreden en
 • b. 
  de aanvraag wordt toegewezen, het verschuldigde bedrag verhoogd met de wettelijke rente.

Heeft de beschikking geen betrekking op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, dan wordt in geval de onderdelen a en b van toepassing zijn, aan de aanvrager een schadevergoeding betaald van f 100.

XI

In artikel XII, onderdeel A, wordt aan artikel 49a een lid toegevoegd: 5. Indien een beschikking betrekking heeft op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, wordt indien:

 • a. 
  de redelijke termijn, bedoeld in het derde lid, wordt overschreden en
 • b. 
  de aanvraag wordt toegewezen, het verschuldigde bedrag verhoogd met de wettelijke rente.

Heeft de beschikking geen betrekking op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, dan wordt in geval de onderdelen a en b van toepassing zijn, aan de aanvrager een schadevergoeding betaald van f 100.

XII

In artikel XIV, onderdeel C, wordt aan artikel 72a een lid toegevoegd: 5. Indien een beschikking betrekking heeft op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, wordt indien:

 • a. 
  de redelijke termijn, bedoeld in het derde lid, wordt overschreden en
 • b. 
  de aanvraag wordt toegewezen, het verschuldigde bedrag verhoogd met de wettelijke rente.

Heeft de beschikking geen betrekking op de betaling van een geldsom aan de aanvrager, dan wordt in geval de onderdelen a en b van toepassing zijn, aan de aanvrager een schadevergoeding betaald van f 100.

Toelichting

Het is voorstelbaar dat een redelijke termijn moet worden verlengd omdat er meer tijd nodig is om te beslissen op een aanvraag. Het is voorstelbaar dat zelfs een eenmalige verlenging niet genoeg is. Niet in al die gevallen zal een aanvrager van een beschikking het wenselijk of noodzakelijk vinden die verlenging te betwisten voor de rechter. Toch kan schade ontstaan omdat de aanvrager van een beschikking langer dan gebruikelijk moet wachten op een uitkering of andere voorziening. Het betalen van wettelijke rente is op zijn plaats in die gevallen. In gevallen waarin de aanvraag geen geldelijke uitkering aanvraagt kan worden volstaan met een uniforme lage compensatie voor het lange wachten van 100 gulden.

Smits

Schimmel

Harrewijn

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.