Motie over het stellen van een grens van bedrijven met 200 werknemers of meer bij het van kracht worden van de wettelijke regeling - Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 159

Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO)

Nr. 7

MOTIE VAN DE LEDEN SMITS EN SCHIMMEL

Voorgesteld 11 april 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het publiceren van instroomgegevens in de WAO van bedrijven ertoe leidt dat werkgevers en werknemers meer zicht krijgen op de effecten van hun reïntegratie- en verzuimbeleid in hun bedrijf indien dat jaarlijks wordt afgezet tegen prestaties in hun sector;

overwegende, dat een zo groot mogelijk deel van de Nederlandse arbeidsmarkt moet kunnen profiteren van de effecten van de regeling;

van mening, dat bij het van kracht worden van de wettelijke regeling het beste van start kan worden gegaan bij bedrijven met 200 werknemers of meer;

verzoekt de regering in de ministeriële regeling vooralsnog de grens van 200 werknemers aan te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smits Schimmel

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.