Amendement over evaluatie van de wet binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet - Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 159

Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO)

Nr. 6

AMENDEMENT VAN HET LID WILDERS

Ontvangen 9 april 2002

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA. EVALUATIE

Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Het is gewenst de wet op doeltreffendheid en effectiviteit te beoordelen. Wilders

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.