Motie met verzoek om afschaffing WW-vervolguitkering te betrekken in integraal WW-advies van de SER - Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 268

Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering

Nr. 11

MOTIE VAN DE LEDEN NOORMAN-DEN UYL EN VAN GENT

Voorgesteld 18 november 2003

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering naar aanleiding van het najaarsoverleg heeft besloten om aan de Sociaal-Economische Raad (SER) advies te vragen over twee WW-maatregelen;

van mening, dat het wenselijk is om tot een geïntegreerd advies te komen over de toekomstbestendigheid van alle bestaande WW-regelingen;

verzoekt de regering de afschaffing van de WW-vervolguitkering te betrekken in een integraal WW-advies van de SER,

en gaat over tot de orde van de dag.

Noorman-den Uyl Van Gent

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.