Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met de afschaffing van de vervolguitkering (29268), en over de motie-Noorman-den Uyl/Van Gent over het betrekken van de afschaffing van de WW-vervolguitkering bij een integraal WW-advies van de SER (29268, nr. 11) en de motie-Verburg c.s. over afspraken met UWV en CWI inzake actieve bemiddeling (29268, nr. 13) 


Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel

Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met de afschaffing van de vervolguitkering (29268),

  • over:
  • de motie-Noorman-den Uyl/Van Gent over het betrekken van de afschaffing van de WW-vervolg-uitkering bij een integraal WW-advies van de SER (29268, nr. 11);
  • de motie-Verburg c.s. over afspraken met UWV en CWI inzake actieve bemiddeling (29268, nr. 13).

(Zie vergadering van 18 november 2003.)

De voorzitter: Mevrouw Van Gent trekt haar amendement op stuk nr. 7 in.

In stemming komt het amendementNoorman-den Uyl (stuk nr. 8, II).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement ook de andere op stuk nr. 8 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendementNoorman-den Uyl (stuk nr. 9, II).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement ook de andere op stuk nr. 9 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendementNoorman-den Uyl (stuk nr. 10).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II, III, IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Noorman-den Uyl/Van Gent (29268, nr.11).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verburg c.s. (29268, nr. 13).

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.