Amendement over de verantwoordelijkheid van de minister van SZW voor het besluit over premievrijstelling bij marginale arbeid - Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 529

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Nr. 10

AMENDEMENT VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL

Ontvangen 24 juni 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 3.6.3.1, eerste lid, wordt «de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking» vervangen door: het UWV.

II

In artikel 3.6.3.4, eerste lid, wordt «De inspecteur» vervangen door «Het UWV» en komt «bij voor bezwaar vatbare beschikking» te vervallen.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verantwoordelijk is voor het besluit over premievrijstelling bij marginale arbeid. In de praktijk zal UWV in afstemming met de inspecteur hierover een besluit nemen.

Noorman-den Uyl

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.