Tweede nota van wijziging - Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 529

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Nr. 18

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 30 juni 2004

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 3.4.4.2 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. Beschikkingen van de inspecteur op grond van dit artikel worden genomen in overeenstemming met het UWV.

B

Aan artikel 3.5.1.1 wordt een lid toegevoegd, luidende: 13. Beschikkingen van de inspecteur op grond van deze afdeling worden genomen in overeenstemming met het UWV.

C

In artikel 3.6.3.1, eerste lid, wordt na «inspecteur» ingevoegd: , in overeenstemming met het UWV,.

D

In artikel 3.6.3.4, eerste lid, wordt na «inspecteur» ingevoegd: , in overeenstemming met het UWV,.

Toelichting

Met de voorgestelde wijzigingen wordt, zonder afbreuk te doen aan de één-loket-gedachte, de betrokkenheid van het UWV bij beslissingen inzake eigenrisicodragen WAO en ZW, premiedifferentiatie WAO en premievrijstelling bij marginale arbeid wettelijk verankerd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. J. de Geus

De Staatssecretaris van Financiën, J. G. Wijn

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.