Nader gewijzigd amendement over horen UWV vóór het nemen van besluiten over eigenrisicodragen WAO, Zw en marginale arbeid - Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 529

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Nr. 19

NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN NOORMAN-DEN UYL EN WEEKERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14

Ontvangen 1 juli 2004

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 3.4.4.2, zesde lid, wordt «worden genomen in overeenstemming met het UWV» vervangen door: worden genomen gehoord het UWV en in overeenstemming met het UWV.

II

In artikel 3.5.1.1, dertiende lid, wordt «worden genomen in overeenstemming met het UWV» vervangen door: worden genomen gehoord het UWV en in overeenstemming met het UWV.

III

In artikel 3.6.3.1, eerste lid, wordt «in overeenstemming met het UWV» vervangen door: gehoord het UWV en in overeenstemming met het UWV.

IV

In artikel 3.6.3.4, eerste lid, wordt «in overeenstemming met het UWV» vervangen door: gehoord het UWV en in overeenstemming met het UWV.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat voordat de inspecteur een beslissing neemt over het eigen risico dragen en premie differentiatie van WAO, Ziektewet en marginale arbeid het UWV wordt gehoord omdat de beslissing in overeenstemming met het UWV moet worden genomen. Hiermee wordt gewaarborgd dat de poortwachterrol van het UWV inzake

WAO en ziektewet overeind blijft evenals de verantwoordelijkheid voor reïntegratie en beperking WW.

Noorman-den Uyl Weekers

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.