Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen) (29529) 


Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen) (29529).

(Zie vergadering van 30 juni 2004.)

De artikelen 1.1 t/m 3.4.4.1 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Noormanden Uyl/Weekers (stuk nr. 19, I).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de Groep Lazrak, de VVD, de ChristenUnie en de LPF voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door aanneming van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 19 voorkomende nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 3.4.4.2, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Noormanden Uyl/Weekers (stuk nr. 19, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 3.4.4.3 en 3.4.5.1 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 3.5.1.1, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement Noormanden Uyl/Weekers (stuk nr. 19, II), wordt zonder stemming aangeno- men.

De artikelen 3.5.1.2 t/m 3.6.6.2 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 3.6.3.1, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement Noormanden Uyl/Weekers (stuk nr. 19, III), wordt zonder stemming aangeno-

De artikelen 3.6.3.2 en 3.6.3.3 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 3.6.3.4, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement Noormanden Uyl/Weekers (stuk nr. 19, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 3.6.4.1 t/m 4.1.2 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Omtzigt c.s. (stuk nr. 15).

De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 4.1.3, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Omtzigt c.s., wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 4.2.1 t/m 8.6 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.