23909 nl - wetsvoorstel
Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid

Dit wetsvoorstel werd op 21 september 1994 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Melkert i, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Linschoten i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het omwille van de rechtshandhaving in de sociale zekerheid wenselijk is te komen tot een nadere vaststelling van het stelsel van administratieve sancties, van terugvordering van ten onrechte betaalde uitkering en van de invordering daarvan *.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid i).

Kerngegevens

Ingediend
21 september 1994

Volledige titel
Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid)

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.P.W. (Ad) Melkert i
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R.L.O. (Robin) Linschoten i

Kamercommissies

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging, vier nota's van verbetering en drie amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

Documenten

(45 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 23 april 1996, stemming(en), pag. 1517-1519     HAN4183
Stemming over wetsvoorstel Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (23909), over de motie-Jaarsma c.s. over de ongewenste neveneffecten op het gebied van de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de ziekenfondsverzekering (23909, nr. 114f)  -
publicatie: 3 mei 1996 vergadering: 23 april 1996
 
1 16 april 1996, behandeling, pag. 1476-1502     HAN4175
Behandeling wetsvoorstel Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (23909)  -
publicatie: 2 mei 1996 vergadering: 16 april 1996
 
1 19 april 1996, brief, nr. 114g     KST14129
Brief staatssecretaris over continuering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering en toelating tot de ziektekostenverzekering van gesanctioneerden bij blijvende weigering van de WW-uitkering
publicatie: 24 april 1996
 
1 16 april 1996, motie, nr. 114f     KST14010
Motie inzake de arbeidsongeschiktheids- en ziekenfondsverzekering van gesanctioneerden
publicatie: 18 april 1996
 
1 26 maart 1996, eindverslag, nr. 114e     KST13574
Eindverslag
publicatie: 29 maart 1996
 
1 19 maart 1996, nadere memorie van antwoord, nr. 114d     KST13397
Nadere memorie van antwoord
publicatie: 21 maart 1996
 
1 1 maart 1996, nader voorlopig verslag, nr. 114c     KST13244
Nader voorlopig verslag
publicatie: 6 maart 1996
 
1 30 januari 1996, memorie van antwoord, nr. 114b     KST12662
Memorie van antwoord
publicatie: 2 februari 1996
 
1 19 januari 1996, voorlopig verslag, nr. 114a     KST12462
Voorlopig verslag
publicatie: 23 januari 1996
 
2 21 december 1995, brief, nr. 27     KST12294
Brief minister inzake de ontwerp-AmvB waarin categorieën van verwijtbaar gedrag zijn aangegeven, alsmede de voorgeschreven sancties
publicatie: 3 januari 1996
 
2 28 november 1995, stemming(en), pag. 2363-2363     HAN3452
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (23909)  -
publicatie: 11 december 1995 vergadering: 28 november 1995
 
2 8 december 1995, schriftelijk(e) antwoord(en), pag. 2350-2352     HAN3444
Schriftelijke antwoorden van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op vragen, gesteld in de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (23909)  -
vergadering: 28 november 1995
 
2 23 november 1995, behandeling, pag. 2292-2301     HAN3440
Voortzetting behandeling wetsvoorstel Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (23909)  -
publicatie: 8 december 1995 vergadering: 23 november 1995
 
2 23 november 1995, behandeling, pag. 2275-2285     HAN3438
Voortzetting behandeling wetsvoorstel Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (23909)  -
publicatie: 8 december 1995 vergadering: 23 november 1995
 
2 22 november 1995, behandeling, pag. 2193-2204     HAN3424
Behandeling wetsvoorstel Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (23909)  -
publicatie: 8 december 1995 vergadering: 22 november 1995
 
2 28 november 1995, gewijzigde motie, nr. 26     KST11500
Gewijzigde motie met verzoek om eliminatie van de bestaande verschillen in vervolging en strafbaarstelling
publicatie: 1 december 1995
 
2 28 november 1995, brief, nr. 25     KST11482
Brief staatssecretaris over blijvend gedeeltelijke wijgering van bijstand
publicatie: 1 december 1995
 
1 28 november 1995, nader gewijzigd voorstel van wet, nr. 114     KST11604
Tweede nader gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 6 november 1995
 
2 27 november 1995, brief, nr. 24     KST11424
Brief staatssecretaris
publicatie: 30 november 1995
 
2 23 november 1995, motie, nr. 23     KST11361
Motie over gelijke bestraffing van sociale zekerheidsfraude met andere vormen van fraude
publicatie: 28 november 1995
 
2 23 november 1995, amendement, nr. 22     KST11513
Amendement inzake het ongedaan maken van de mogelijkheid van blijvend weigeren van bijstand aan een belanghebbende
publicatie: 4 december 1995
 
2 23 november 1995, nader gewijzigd amendement, nr. 21     KST11512
Nader gewijzigd amendement inzake terugvordering van ten onrechte verleende bijstand
publicatie: 4 december 1995
 
2 22 november 1995, gewijzigd amendement, nr. 20     KST11511
Gewijzigd amendement inzake terugvordering van ten onrechte verleende bijstand
publicatie: 4 december 1995
 
2 22 november 1995, amendement, nr. 19     KST11510
Amendement inzake terugvordering van ten onrechte verleende bijstand
publicatie: 4 december 1995
 
2 22 november 1995, amendement, nr. 18     KST11509
Amendement inzake handhaving van de in artikel 75 van de Algemene bijstandswet opgenomen bepaling inzake verrekening
publicatie: 4 december 1995
 
2 21 november 1995, nota van verbetering, nr. 17     KST11235
Vierde nota van verbetering
publicatie: 23 november 1995
 
2 3 november 1995, nader gewijzigd voorstel van wet, nr. 16     KST11063
Nader gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 16 november 1995
 
2 30 oktober 1995, nota van wijziging, nr. 15     KST10766
Derde nota van wijziging
publicatie: 7 november 1995
 
2 30 oktober 1995, verslag van een schriftelijk overleg, nr. 14     KST10765
Verslag schriftelijk overleg
publicatie: 7 november 1995
 
2 29 augustus 1995, nota van wijziging, nr. 13     KST9406
Tweede nota van wijziging over sanctie indien uitkeringsgerechtigde niet tijdig de door uitvoeringsorgaan gevraagde gegevens verstrekt
publicatie: 31 augustus 1995
 
2 29 juni 1995, nota naar aanleiding van het nader verslag, nr. 12     KST9063
Nota naar aanleiding van het nader verslag over o.a. de aanscherping van het sanctiebeleid WW (verwijtbaarheid en evenredigheidstoets)
publicatie: 7 juli 1995
 
2 9 juni 1995, nader verslag, nr. 11     KST8697
Nader verslag
publicatie: 26 juni 1995
 
2 10 mei 1995, nota van verbetering, nr. 10     KST7898
Tweede nota van verbetering
publicatie: 15 mei 1995
 
2 25 april 1995, gewijzigd voorstel van wet, nr. 9     KST7681
Gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 1 mei 1995
 
2 19 april 1995, nota van wijziging, nr. 8     KST7656
Nota van wijziging over aanscherping sanctiebeleid WW
publicatie: 26 april 1995
 
2 25 januari 1995, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 7     KST6368
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 31 januari 1995
 
2 1 december 1994, nota van verbetering, nr. 6     KST23909N6K2
Tweede nota van verbetering
 
2 8 november 1994, verslag, nr. 5     KST23909N5K2
Verslag
 
2 13 oktober 1994, nota van verbetering, nr. 4     KST23909N4K2
Nota van verbetering
 
2 21 september 1994, memorie van toelichting, nr. 3     KST23909N3K2
Memorie van toelichting
 
2 21 september 1994, voorstel van wet, nr. 2     KST23909N2K2
Voorstel van wet
 
2 21 september 1994, koninklijke boodschap, nr. 1     KST23909N1K2
Koiminklijke boodschap
 
2 1 januari 1994, advies Raad van State en nader rapport, nr. C     KST23909NCK2
Advies raad van state en nader rapport
 
2 1 januari 1994, advies Raad van State en nader rapport, nr. B     KST23909NBK2
Advies raad van state en nader rapport
 
2 1 januari 1994, memorie van toelichting, nr. A     KST23909NAK2
Oorspronkelijke tekst van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals deze aan de raad van state zijn voorgelegd en voor zover nadien gewijzigd
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past 13 wetten aan, waaronder:
 • Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid
  Wet van 25 april 1996 tot wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid)

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl 22-11-1995 PvdA S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl i
A.J. (Arthie) Schimmel 22-11-1995 D66 A.J. (Arthie) Schimmel i
B.J. (Bas) van der Vlies 22-11-1995 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel 22-11-1995 CDA P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel i
P. (Paul) Rosenmöller 22-11-1995 GL P. (Paul) Rosenmöller i
J.F. (Hans) Hoogervorst 22-11-1995 VVD J.F. (Hans) Hoogervorst i
R.L.O. (Robin) Linschoten 23-11-1995 Staatssecretaris R.L.O. (Robin) Linschoten i

Tweede termijn Tweede Kamer

S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl 23-11-1995 PvdA S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl i
A.J. (Arthie) Schimmel 23-11-1995 D66 A.J. (Arthie) Schimmel i
B.J. (Bas) van der Vlies 23-11-1995 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel 23-11-1995 CDA P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel i
R.L.O. (Robin) Linschoten 23-11-1995 Staatssecretaris R.L.O. (Robin) Linschoten i

Eerste termijn Eerste Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 16-04-1996 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
R.A.E. (Robert) de Haze Winkelman 16-04-1996 VVD R.A.E. (Robert) de Haze Winkelman i
M.F. (Ria) Jaarsma 16-04-1996 PvdA M.F. (Ria) Jaarsma i
K. (Kars) Veling 16-04-1996 GPV K. (Kars) Veling i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 16-04-1996 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 16-04-1996 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
J.H. (Ans) Zwerver 16-04-1996 GL J.H. (Ans) Zwerver i
R.L.O. (Robin) Linschoten 16-04-1996 Staatssecretaris R.L.O. (Robin) Linschoten i

Tweede termijn Eerste Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 16-04-1996 CDA J. (Hannie) van Leeuwen i
M.F. (Ria) Jaarsma 16-04-1996 PvdA M.F. (Ria) Jaarsma i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 16-04-1996 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 16-04-1996 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
J.H. (Ans) Zwerver 16-04-1996 GL J.H. (Ans) Zwerver i
R.L.O. (Robin) Linschoten 16-04-1996 Staatssecretaris R.L.O. (Robin) Linschoten i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Bestuursrechtelijke sancties, Misbruik sociale verzekeringen.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.