23909 nl - wetsvoorstel
Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid

Dit wetsvoorstel werd op 21†september†1994 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Melkert†i, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Linschoten†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het omwille van de rechtshandhaving in de sociale zekerheid wenselijk is te komen tot een nadere vaststelling van het stelsel van administratieve sancties, van terugvordering van ten onrechte betaalde uitkering en van de invordering daarvan *.

 

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe≠reiding
V
Behan≠deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid†i).

Kerngegevens

Ingediend
21†september†1994

Volledige titel
Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid)

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.P.W. (Ad) Melkert†i
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R.L.O. (Robin) Linschoten†i

Kamercommissies

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging, vier nota's van verbetering en drie amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

Documenten

(45 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 3†mei†1996, stemming(en), pag. 1517-1519     HAN4183
Stemming over wetsvoorstel Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (23909), over de motie-Jaarsma c.s. over de ongewenste neveneffecten op het gebied van de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de ziekenfondsverzekering (23909, nr. 114f)† -
vergadering: 23†april†1996
 
1 2†mei†1996, behandeling, pag. 1476-1502     HAN4175
Behandeling wetsvoorstel Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (23909)† -
vergadering: 16†april†1996
 
1 19†april†1996, brief, nr. 114g     KST14129
Brief staatssecretaris over continuering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering en toelating tot de ziektekostenverzekering van gesanctioneerden bij blijvende weigering van de WW-uitkering
publicatie: 24†april†1996
 
1 16†april†1996, motie, nr. 114f     KST14010
Motie inzake de arbeidsongeschiktheids- en ziekenfondsverzekering van gesanctioneerden
publicatie: 18†april†1996
 
1 26†maart†1996, eindverslag, nr. 114e     KST13574
Eindverslag
publicatie: 29†maart†1996
 
1 19†maart†1996, nadere memorie van antwoord, nr. 114d     KST13397
Nadere memorie van antwoord
publicatie: 21†maart†1996
 
1 1†maart†1996, nader voorlopig verslag, nr. 114c     KST13244
Nader voorlopig verslag
publicatie: 6†maart†1996
 
1 30†januari†1996, memorie van antwoord, nr. 114b     KST12662
Memorie van antwoord
publicatie: 2†februari†1996
 
1 19†januari†1996, voorlopig verslag, nr. 114a     KST12462
Voorlopig verslag
publicatie: 23†januari†1996
 
2 21†december†1995, brief, nr. 27     KST12294
Brief minister inzake de ontwerp-AmvB waarin categorieŽn van verwijtbaar gedrag zijn aangegeven, alsmede de voorgeschreven sancties
publicatie: 3†januari†1996
 
2 11†december†1995, stemming(en), pag. 2363-2363     HAN3452
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (23909)† -
vergadering: 28†november†1995
 
2 8†december†1995, schriftelijk(e) antwoord(en), pag. 2350-2352     HAN3444
Schriftelijke antwoorden van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op vragen, gesteld in de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (23909)† -
vergadering: 28†november†1995
 
2 8†december†1995, behandeling, pag. 2292-2301     HAN3440
Voortzetting behandeling wetsvoorstel Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (23909)† -
vergadering: 23†november†1995
 
2 8†december†1995, behandeling, pag. 2275-2285     HAN3438
Voortzetting behandeling wetsvoorstel Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (23909)† -
vergadering: 23†november†1995
 
2 8†december†1995, behandeling, pag. 2193-2204     HAN3424
Behandeling wetsvoorstel Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (23909)† -
vergadering: 22†november†1995
 
2 28†november†1995, gewijzigde motie, nr. 26     KST11500
Gewijzigde motie met verzoek om eliminatie van de bestaande verschillen in vervolging en strafbaarstelling
publicatie: 1†december†1995
 
2 28†november†1995, brief, nr. 25     KST11482
Brief staatssecretaris over blijvend gedeeltelijke wijgering van bijstand
publicatie: 1†december†1995
 
1 28†november†1995, nader gewijzigd voorstel van wet, nr. 114     KST11604
Tweede nader gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 6†november†1995
 
2 27†november†1995, brief, nr. 24     KST11424
Brief staatssecretaris
publicatie: 30†november†1995
 
2 23†november†1995, motie, nr. 23     KST11361
Motie over gelijke bestraffing van sociale zekerheidsfraude met andere vormen van fraude
publicatie: 28†november†1995
 
2 23†november†1995, amendement, nr. 22     KST11513
Amendement inzake het ongedaan maken van de mogelijkheid van blijvend weigeren van bijstand aan een belanghebbende
publicatie: 4†december†1995
 
2 23†november†1995, nader gewijzigd amendement, nr. 21     KST11512
Nader gewijzigd amendement inzake terugvordering van ten onrechte verleende bijstand
publicatie: 4†december†1995
 
2 22†november†1995, gewijzigd amendement, nr. 20     KST11511
Gewijzigd amendement inzake terugvordering van ten onrechte verleende bijstand
publicatie: 4†december†1995
 
2 22†november†1995, amendement, nr. 19     KST11510
Amendement inzake terugvordering van ten onrechte verleende bijstand
publicatie: 4†december†1995
 
2 22†november†1995, amendement, nr. 18     KST11509
Amendement inzake handhaving van de in artikel 75 van de Algemene bijstandswet opgenomen bepaling inzake verrekening
publicatie: 4†december†1995
 
2 21†november†1995, nota van verbetering, nr. 17     KST11235
Vierde nota van verbetering
publicatie: 23†november†1995
 
2 3†november†1995, nader gewijzigd voorstel van wet, nr. 16     KST11063
Nader gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 16†november†1995
 
2 30†oktober†1995, nota van wijziging, nr. 15     KST10766
Derde nota van wijziging
publicatie: 7†november†1995
 
2 30†oktober†1995, verslag van een schriftelijk overleg, nr. 14     KST10765
Verslag schriftelijk overleg
publicatie: 7†november†1995
 
2 29†augustus†1995, nota van wijziging, nr. 13     KST9406
Tweede nota van wijziging over sanctie indien uitkeringsgerechtigde niet tijdig de door uitvoeringsorgaan gevraagde gegevens verstrekt
publicatie: 31†augustus†1995
 
2 29†juni†1995, nota naar aanleiding van het nader verslag, nr. 12     KST9063
Nota naar aanleiding van het nader verslag over o.a. de aanscherping van het sanctiebeleid WW (verwijtbaarheid en evenredigheidstoets)
publicatie: 7†juli†1995
 
2 9†juni†1995, nader verslag, nr. 11     KST8697
Nader verslag
publicatie: 26†juni†1995
 
2 10†mei†1995, nota van verbetering, nr. 10     KST7898
Tweede nota van verbetering
publicatie: 15†mei†1995
 
2 25†april†1995, gewijzigd voorstel van wet, nr. 9     KST7681
Gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 1†mei†1995
 
2 19†april†1995, nota van wijziging, nr. 8     KST7656
Nota van wijziging over aanscherping sanctiebeleid WW
publicatie: 26†april†1995
 
2 25†januari†1995, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 7     KST6368
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 31†januari†1995
 
2 1†december†1994, nota van verbetering, nr. 6     KST23909N6K2
Tweede nota van verbetering
 
2 8†november†1994, verslag, nr. 5     KST23909N5K2
Verslag
 
2 13†oktober†1994, nota van verbetering, nr. 4     KST23909N4K2
Nota van verbetering
 
2 21†september†1994, memorie van toelichting, nr. 3     KST23909N3K2
Memorie van toelichting
 
2 21†september†1994, voorstel van wet, nr. 2     KST23909N2K2
Voorstel van wet
 
2 21†september†1994, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST23909N1K2
Koiminklijke boodschap
 
2 1†januari†1994, advies Raad van State en nader rapport, nr. C     KST23909NCK2
Advies raad van state en nader rapport
 
2 1†januari†1994, advies Raad van State en nader rapport, nr. B     KST23909NBK2
Advies raad van state en nader rapport
 
2 1†januari†1994, memorie van toelichting, nr. A     KST23909NAK2
Oorspronkelijke tekst van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals deze aan de raad van state zijn voorgelegd en voor zover nadien gewijzigd
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past 13 wetten aan, waaronder:
 • Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid
  Wet van 25 april 1996 tot wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid)

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl 22-11-1995 PvdA S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl†i
A.J. (Arthie) Schimmel 22-11-1995 D66 A.J. (Arthie) Schimmel†i
B.J. (Bas) van der Vlies 22-11-1995 SGP B.J. (Bas) van der Vlies†i
P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel 22-11-1995 CDA P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel†i
P. (Paul) RosenmŲller 22-11-1995 GL P. (Paul) RosenmŲller†i
J.F. (Hans) Hoogervorst 22-11-1995 VVD J.F. (Hans) Hoogervorst†i
R.L.O. (Robin) Linschoten 23-11-1995 Staatssecretaris R.L.O. (Robin) Linschoten†i

Tweede termijn Tweede Kamer

S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl 23-11-1995 PvdA S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl†i
A.J. (Arthie) Schimmel 23-11-1995 D66 A.J. (Arthie) Schimmel†i
B.J. (Bas) van der Vlies 23-11-1995 SGP B.J. (Bas) van der Vlies†i
P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel 23-11-1995 CDA P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel†i
R.L.O. (Robin) Linschoten 23-11-1995 Staatssecretaris R.L.O. (Robin) Linschoten†i

Eerste termijn Eerste Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 16-04-1996 CDA J. (Hannie) van Leeuwen†i
R.A.E. (Robert) de Haze Winkelman 16-04-1996 VVD R.A.E. (Robert) de Haze Winkelman†i
M.F. (Ria) Jaarsma 16-04-1996 PvdA M.F. (Ria) Jaarsma†i
K. (Kars) Veling 16-04-1996 GPV K. (Kars) Veling†i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 16-04-1996 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit†i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 16-04-1996 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout†i
J.H. (Ans) Zwerver 16-04-1996 GL J.H. (Ans) Zwerver†i
R.L.O. (Robin) Linschoten 16-04-1996 Staatssecretaris R.L.O. (Robin) Linschoten†i

Tweede termijn Eerste Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 16-04-1996 CDA J. (Hannie) van Leeuwen†i
M.F. (Ria) Jaarsma 16-04-1996 PvdA M.F. (Ria) Jaarsma†i
J.M.A.M. (Jan) de Wit 16-04-1996 SP J.M.A.M. (Jan) de Wit†i
H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 16-04-1996 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout†i
J.H. (Ans) Zwerver 16-04-1996 GL J.H. (Ans) Zwerver†i
R.L.O. (Robin) Linschoten 16-04-1996 Staatssecretaris R.L.O. (Robin) Linschoten†i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Bestuursrechtelijke sancties, Misbruik sociale verzekeringen.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 ŗ 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.