COM(2000)507 EU - Richtlijn
Werkzaamheden van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werkzaamheden van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

officiële Engelstalige titel

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the activities of institutions for occupational retirement provision
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2000)507 NLEN
Extra COM-nummers SEC(2002)1215; COM(2003)254
Procedurenummer i 2000/0260(COD)
Celex-nummer i 52000PC0507

Key dates

Document 11-10-2000
Online publicatie 11-10-2000
Besluit 03-06-2003; Richtlijn 2003/41
Bekendmaking in Publicatieblad i 23-09-2003; Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008,Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004,OJ L 235, 23.9.2003,Special edition in Slovenian: Chapter 05 Volume 004,Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004,Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004,Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006,Special edition in Hungarian: Chapter 05 Volume 004,Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006,Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004,Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004,Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004,Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004

Gerelateerde informatie

Resulterende wetgeving

 

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.