COM(2003)462 EU - Richtlijn
Wijziging van richtlijn 90/435/EEG betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 90/435/EEG betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Directive amending Directive 90/435/EEC on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(2003)462 NLEN
Extra COM-nummers COM(2003)462
Procedurenummer i 2003/0179(CNS)
Celex-nummer i 52003PC0462

Key dates

Document 29-07-2003
Online publicatie 29-07-2003
Besluit 22-12-2003; Richtlijn 2003/123
Bekendmaking in Publicatieblad i 13-01-2004; Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002,Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 002,OJ L 7, 13.1.2004,Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 002,Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 002,Special edition in Hungarian: Chapter 09 Volume 002,Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 002,Special edition in Slovenian: Chapter 09 Volume 002,Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 002,Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 002,Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 002

Gerelateerde informatie

Resulterende wetgeving

 

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.