donderdag 2 augustus 2007

De Eerste Kamer heeft op 9 juli 2007 wetsvoorstel 30312 - Wet algemene bepalingen burgerservicenummer behandeld.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.