maandag 12 november 2007

Bij wetsvoorstel 30312 - Wet algemene bepalingen burgerservicenummer is een nieuwe brief ondergebracht.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.