donderdag 23 augustus 2007

De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2007 wetsvoorstel 30312 - Wet algemene bepalingen burgerservicenummer aangenomen. De VVD, GroenLinks en de PvdD stemden tegen.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.