woensdag 12 april 2006

De Eerste Kamer heeft op 28 maart 2006 wetsvoorstel 29738 - Aanscherping van de wekeneis zonder stemming aangenomen.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.