dinsdag 7 februari 2006

De Tweede Kamer heeft op 31 januari 2006 wetsvoorstel 29738 - Aanscherping van de wekeneis behandeld.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.