dinsdag 21 maart 2006

Bij wetsvoorstel 29738 - Aanscherping van de wekeneis is een nieuw eindverslag ondergebracht.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.