29804 nl - notitie
Arbeidsmarkt en sociale zekerheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze notitie werd op 21 september 2004 ingediend.

 

Volledige titel

Arbeidsmarkt en sociale zekerheid

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer elf moties ingediend.

Documenten

(28 stuks)

2 21 september 2004, notitie, nr. 1     KST78989
Notitie 'Nieuwe accenten op het terrein van werk en inkomen'
publicatie: 23 september 2004
 
2 9 november 2004, brief, nr. 2     KST81174
Brief minister met een reactie op het artikel 'Vernieuw de sociale zekerheid' in de Volkskrant
publicatie: 19 november 2004
 
2 25 april 2005, motie, nr. 3     KST86193
Motie die er onder meer toe strekt de kosten van kinderopvang zo vorm te geven dat werken lonend blijft
publicatie: 29 april 2005
 

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.