24400 nl - financiële nota
Miljoenennota 1996

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze financiële nota werd op 19 september 1995 ingediend.

 

Volledige titel

Miljoenennota 1996 (Nota over de toestand van 's Rijks Financiën)

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 39 moties ingediend.

Documenten

2 21 september 1995, motie, nr. 3     KST9882
Motie inzake uitbreiding van politie, openbaar ministerie, rechtspraak, gevangeniswezen en bestrijding jeugdcriminaliteit
publicatie: 27 september 1995
 

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.