25024 nl - ongeclassificeerd
Ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwe wetgeving ZW en AAW/WAO

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

De staatssecretaris van Sociale Zaken, De Grave, bood in 1996 het Ctsv-rapport 'Augustusrapportage; een overzicht van de ontwikkeling van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen sinds 1993' aan in het kader van de ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwe wetgeving ZW en AAW/WAO. 

Volledige titel

Ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwe wetgeving ZW en AAW/WAO

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

Documenten

(17 stuks)

2 18 september 1996, brief, nr. 1     KST16654
een overzicht van de ontwikkel. vd arbeidsongeschiktheidsverzekeringen sinds 1993 - Ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwe wetgeving ZW en AAW/WAO; Brief staatssecretaris over Ctsv-rapport 'Augustusrapportage
publicatie: 1 oktober 1996
 
2 10 oktober 1997, brief, nr. 2     KST24402
Brief staatssecretaris naar aanleiding van 'De Augustusrapportage arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 1997' van het Ctsv
publicatie: 16 oktober 1997
 
2 16 september 1998, brief, nr. 3     KST31094
Brief staatssecretaris bij "Augustusrapportage arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 1998" van het Ctsv
publicatie: 25 september 1998
 

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.