maandag 25 oktober 2010

Bij wetsvoorstel 30312 - Wet algemene bepalingen burgerservicenummer is een nieuw verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.