Wetsvoorstel

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Een wetsvoorstel is een voorstel van de regering i of een Kamerlid i voor een nieuwe wet, of een voorstel om een bestaande wet te veranderen. Het komt vaak voor dat meer dan één ministerie i bij een onderwerp en dus bij een wetsvoorstel betrokken is. Een wetsvoorstel kan ook door een of meer staatssecretarissen i worden behandeld.

Bij het voorstel hoort een memorie van toelichting i, waarin de wijzigingen worden uitgelegd, gemotiveerd en in context geplaatst, en waarin het traject van invoering wordt geschetst.

Het wetsvoorstel krijgt van Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer formeel een Kamerstuknummer. Dit nummer bestaat sinds 1969 uit vijf cijfers en het voorstel van wet krijgt altijd als toevoeging op het Kamerstuknummer 'Nr. 2'. Bijvoorbeeld: 33 841, nr. 2.

 

Meer over

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.