foto Dr. L.F. (Lodewijk) Asscher vergrootglas
Foto: Lex Draijer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Lodewijk Asscher (1974) is sinds 9 december 2016 politiek leider van de PvdA en sinds 23 maart 2017 Tweede Kamerlid en fractievoorzitter. Van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 was de heer Asscher vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte II†i. Hij was in 2006-2012 wethouder van Amsterdam (sinds 2010 was hij belast met financiŽn, onderwijs en jeugdbeleid). Eerder deed hij onderzoek naar communicatiegrondrechten. In 2010 was hij enige maanden waarnemend burgemeester van Amsterdam. Behalve met het algemene regeringsbeleid houdt hij zich als Kamerlid bezig met veiligheid en justitie en met cultuur.

PvdA
in de periode 2012-2017: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, viceminister-president

Voornamen (roepnaam)

Lodewijk Frans (Lodewijk)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 27 september 1974

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

Hoofdfuncties/beroepen (5/10)

 • waarnemend burgemeester van Amsterdam, van 23 maart 2010 tot 7 juli 2010 (na het aftreden van burgemeester Cohen)
 • wethouder (van financiŽn, jeugdzaken, educatie en Project 1012) van Amsterdam, van 7 juli 2010 tot 5 november 2012
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en viceminister-president, van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 22 maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 maart 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

vorige
 • lid bestuur Stichting "Hans Vonk", vanaf 2004

comitťs van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comitť van Aanbeveling Stichting "Ly en Dak", vanaf 2009

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariŽr (2/4)
 • Diende in 2019 samen met Sjoerd Sjoerdsma (D66), Lammert van Raan (PvdD), Martin van Rooijen (50PLUS) en Farid Azarkan (DENK) een initiatiefwetsvoorstel in over de mogelijkheid van meervoudige nationaliteit vanwege de Brexit (35.130, 35.130)
 • Bracht in 2019 samen met Henk Nijboer de initiatiefnota 'het Eerlijk delen pakket' uit, over investeringen in de publieke sector en lastenverdeling (35.156)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/3)
 • Stuurde in 2016 een pakket aan arbeidsmaatregelen naar de Tweede Kamer. Het minimumjeugdloon wordt in stappen afgeschaft vanaf 21 jaar. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. Met coalitiepartners en sociale partners is overeenstemming bereikt over aanpassingen van de Wet werk en zekerheid. Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om voor seizoensgebonden werk bij cao een uitzondering op de Wwz te maken. Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).
 • Stuurde in 2016 een brief aan de Tweede Kamer over een akkoord met Marokko over aanpassing van het socialezekerheidsverdrag. Afgesproken is om het zogenaamde woonlandbeginsel (hoogte van de uitkering afhankelijk maken van het prijspeil in het betreffende land) in te voeren voor geŽxporteerde uitkeringen zoals de Algemene Nabestaandenwet, de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, toeslagen in het kader van arbeidsongeschiktheid en kinderbijslag. Vanaf 2021 wordt de export van kinderbijslag gestopt, daarnaast wordt de vergoeding van de kosten van medische zorg (bij tijdelijk verblijf) beŽindigd. Er zijn werkafspraken gemaakt over het uitvoeren van vermogensonderzoeken in Marokko in het kader van in Nederland verstrekte uitkeringen op grond van de Participatiewet. Het voornemen om het verdrag op te zeggen, wordt niet doorgevoerd.

als bewindspersoon (wetgeving) (2/13)
 • Bracht in 2017 de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (Stb. 252) tot stand, waarbij de verschillen tussen die categorieŽn worden opgeheven, zowel inhoudelijk als wat financieringsstructuur betreft (34.596, 34.596)
 • Bracht in 2017 een wet (Stb. 285) tot wijziging van de Wet inburgering tot stand om aan die wet het onderdeel participatieverklaring toe te voegen. Ter afronding van het verplichte inburgeringstraject dienen vreemdelingen een verklaring te ondertekenen, waarmee zij bevestigen kennis te hebben genomen van de Nederlandse kernwaarden (vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit) en beloven deze te zullen respecteren. De maatschappelijke begeleiding door gemeenten aan asielmigranten en hun gezinsleden wordt wettelijk vastgelegd. (34.584)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Versloeg in december 2016 bij de verkiezing voor lijsttrekker door de partijleden Diederik Samson. Hij kreeg 54,5 procent en Samsom 45,5.

uit de privťsfeer
 • Zijn zus Jessica is gepromoveerd psychologe
 • De dirigent Hans Vonk was zijn oom

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
2015-12-02 33818 - Wet werk en zekerheid
2015-07-02 33716 - Wet hervorming kindregelingen

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieŽn betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.