woensdag 21 november 2012

Bij wetsvoorstel 30312 - Wet algemene bepalingen burgerservicenummer is een brief ondergebracht.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.