Lijst van ingekomen stukken (donderdag 14 maart 2013)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Achtenvijftig brieven van de Directeur van het Kabinet der Koningin, met de mededeling, dat Hare Majesteit de haar door de Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (rijks)wet, gedrukt onder de nummers 32885, 33116, 33096, 33139, 33259, 33145, 33215, 33254, 33288, 30511, 33220, 33298, 32337, 33240-VI, 33280-VI, 33240-I, 33240-III, 33097, 33086, 33280-I, 32873, 33250, 32841, 33280-C, 33280-B, 33240-C, 33240-B, 33146, 33246, 32853, 33207, 31927, 33241, 33247, 33280-III, 33240-XVI, 33280-XVI, 33240-VIII, 33280-VIII, 33240-X, 33280-X, 33240-F, 33280-F, 33240-XIII, 33280-XIII, 33240-XII, 33280-XII, 22240-A, 33280-A, 33078, 33191, 32838, 33237, 33106, 33240-IXA, 33280-IXA, 33280-IXB en 32722.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

Brieven regering

Steun, ontwikkelingen en mensenrechtencriteria Egypte - 21501-02-1228

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Informele Raad Buitenlandse Zaken OS van 11 februari 2013 - 21501-04-152

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 4 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden van der Staaij en Slob over de uitleg van de Nederlandse Grondwet (21501-20, nr.732) - 21501-20-766

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Europese informele bijeenkomst van de ministers van Defensie op 12 en 13 februari 2013 - 21501-28-94

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 8 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 25 en 26 februari 2013 - 21501-32-698

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Egypte - 22 054-214

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 5 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Agendering van de raadsconclusies over het CVM-rapport Roemenië - 23 987-129

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten van de invulling motie-Van Bemmel (24 095 nr. 278) m.b.t. dialoogsessies tussen Agentschap Telecom en de omroepsector - 24 095-338

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag herfstzitting 67e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties - 26 150-128

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 4 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Getroffen maatregelen inzake de uitbraak van vogelgriep (Aviaire Influenza, AI) in Lochem - 28 807-154

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gunning aanbesteding schaliegas onderzoek - 28 982-130

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overleg over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in de champignonsector - 29 407-163

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de voorhangprocedure van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten - 29 544-439

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding wijziging van het Schattingsbesluit - 29 544-440

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 30 048-4

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 11 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken SER-Advies Naar een energieakkoord voor duurzame groei - 30 196-189

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten van het overleg met de uitzendbranche over het SCP onderzoek "Op achterstand" - 30 950-48

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mogelijke gevolgen van de uitspraak van het EFTA-Hof voor de vordering van Nederland op IJsland uit hoofde van Icesave - 31 371-374

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage van het programma SPEER over de periode 15 september 2012 tot 1 januari 2013 - 31 460-32

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 6 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vervolgbrief over de klimaatconferentie in Doha (26 november tot en met 7 december 2012) - 31 793-76

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 32 220-13

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 32 221-11

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Implementatie Natura 2000 en de verkoop van bestaande natuur - 32 670-69

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het artikel in het Financieel Dagblad (FD) van 25 februari over de mening van economen over het woonakkoord (verzoek lid Van Klaveren) - 32 847-45

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 8 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 33 345-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidskader Nederland en de Poolgebieden 2011 -2015 - 33 400-V-116

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 6 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag economische missie bij Staatsbezoeken aan Brunei en Singapore, 21-25 januari 2013 - 33 400-V-117

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 11 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bredase zedenzaak - 33 400-VI-92

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Werkkostenregeling - 33 402-51

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 7 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief over het natuurbeleid - 33 576-1

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.


 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.