Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

VERBETERING

Op blz. 21 is de ondertekening van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weggevallen. Deze luidt:

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

’s-Gravenhage,

4 juni 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W.Opstelten


 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.