26394, nr. 11 - Motie over regeling van financiering en resultaatafrekening in het belang van deelnemers aan het experiment - Wet experimenten WW

Deze motie werd op 29 april 1999 ingediend door het Tweede Kamerlid Gerda Verburg (CDA) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet experimenten WW.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering op korte termijn te komen tot een eenduidige regeling van financiering en resultaatafrekening, waarbij rekening wordt gehouden met reële belangen van deelnemende werknemers en betrokken organisaties.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 29 april 1999, motie, 26394, nr. 11     KST34990
Motie over regeling van financiering en resultaatafrekening in het belang van deelnemers aan het experiment
publicatie: 10 mei 1999
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.