29529, nr. 16 - Motie over het verkorten van de beslistermijnen - Wet financiering sociale verzekeringen

Deze motie werd op 30 juni 2004 ingediend door het Tweede Kamerlid Frans Weekers (VVD) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet financiering sociale verzekeringen en was mede ondertekend door Saskia Noorman-den Uyl (PvdA) i en Pieter Omtzigt (CDA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering:

  • – 
    de beslistermijnen alsmede de bezwaartermijnen nog dit jaar te heroverwegen, daarbij aansluiting zoekend bij de Algemene wet bestuursrecht;
  • – 
    de Kamer daarover nog in 2004 te rapporteren en tijdig voor de inwerkingtreding van de Wet financiering sociale verzekeringen een wetsvoorstel aan de Kamer aan te bieden, waarin de heroverweging in de wet wordt verankerd.
 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 30 juni 2004, motie, 29529, nr. 16     KST78234
Motie over het verkorten van de beslistermijnen
publicatie: 14 juli 2004
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.