26394, nr. 10 - Amendement over verleniging van dit succesvolle experiment met maximaal twee jaar, vooruitlopend op een wettelijke regeling - Wet experimenten WW

Dit amendement op het wetsvoorstel Wet experimenten WW werd op 28 april 1999 ingediend door het Tweede Kamerlid Leen van Dijke (RPF) i.
 
De toelichting van de indiener luidt als volgt:
 

Het is wenselijk dat een zeer succesvol experiment na afloop van vier jaar kan worden voortgezet, zolang er nog geen structurele wettelijke regeling is getroffen. Dit amendement beoogt de mogelijkheid daartoe te openen. Om te voorkomen dat als gevolg hiervan een wenselijk geachte wetswijziging niet met voortvarendheid ter hand wordt genomen, wordt de verlenging beperkt tot maximaal twee jaar.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 28 april 1999, amendement, 26394, nr. 10     KST34976
Amendement over verleniging van dit succesvolle experiment met maximaal twee jaar, vooruitlopend op een wettelijke regeling
publicatie: 10 mei 1999
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.